Védett rovarok

T-betűs pávaszem (Aglia tau) (forrás: zooclub.ru)

Az alábbi táblázat a Magyarországon védett és fokozottan védett ízeltlábúakat (tehát a rovarokon kívül a rákokat, a százlábúakat és a pókokat is) tartalmazza. A jogszabály hatályos állapota itt található:

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.

Ebben látható az alábbi táblázatban lévő lábjegyzetek feloldása is.

Egyes fajok tudományos nevéről link visz tovább olyan oldalra, ahol az adott fajról összefoglaló ismeretanyag olvasható.

Rendszertani kategória
Védett / Fokozottan védett (FV) faj tudományos neve
Magyar elnevezés
Természet-
védelmi
érték (Ft)
ARTHROPODA – ÍZELTLÁBÚAK
CRUSTACEA – RÁKOK
Astacus astacus folyami rák 50 000
Astacus leptodactylus kecskerák 50 000
Austropotamobius torrentium kövi rák 50 000
CHILOPODA – SZÁZLÁBÚAK
Scolopendra cingulata öves szkolopendra 10 000
ARANEAE – PÓKOK
Araneus grossus óriás-keresztespók 5 000
Argiope lobata karéjos keresztespók 5 000
Argyroneta aquatica búvárpók 5 000
Atypus affinis tölgyestorzpók 5 000
Atypus muralis kövi torzpók 5 000
Atypus piceus szurkos torzpók 5 000
Dolomedes fimbriatus szegélyes vidrapók 5 000
Dolomedes plantarius parti vidrapók 5 000
Eresus cinnaberinus23 bikapók24 5 000
Lycosa singoriensis szongáriai cselőpók 5 000
Lycosa vultuosa pokoli cselőpók 5 000
Nemesia pannonica magyar aknászpók 10 000
Tetragnatha reimoseri farkos állaspók 5 000
Tetragnatha shoshone rejtett állaspók 5 000
Tetragnatha striata nádi állaspók 5 000
Trebacosa europaea európai álkalózpók 10 000
INSECTA –  ROVAROK
EPHEMEROPTERA – KÉRÉSZEK
Ametropus fragilis vágotthasú kérész 5 000
Brachycercus europaeus rövidhátú paránykérész 5 000
Ephemerella mesoleuca fehérfoltú kérész 5 000
Eurylophella karelica (FV) karéliai kérész 100 000
Isonychia ignota vastagkarmú kérész 10 000
Neoephemera maxima rábai kérész 10 000
Oligoneuriella keffermuellerae Keffermüller-denevérszárnyúkérész 10 000
Oligoneuriella pallida sápadt denevérszárnyú-kérész 5 000
Oligoneuriella rhenana rajnai denevérszárnyú-kérész 10 000
Palingenia longicauda25 tiszavirág26 10 000
Polymitarcis virgo dunavirág 10 000
PLECOPTERA – ÁLKÉRÉSZEK
Agnetina elegantula díszes nagyálkérész 5 000
Besdolus ventralis Frivaldszky-álkérész 10 000
Brachyptera braueri Brauer-álkérész 5 000
Isogenus nubecula füstös álkérész 5 000
Isoptena serricornis homokásó álkérész 5 000
Marthamea vitripennis folyólakó nagyálkérész 5 000
Rhabdiopteryx acuminata dombvidéki álkérész 5 000
Rhabdiopteryx hamulata (FV) Mocsáry-álkérész 100 000
Taeniopteryx schoenemundi Schönemund-álkérész 5 000
ODONATA – SZITAKÖTŐK
Aeshna viridis (FV) zöld acsa 100 000
Anaciaeschna isosceles lápi acsa 5 000
Calopteryx virgo kisasszony-szitakötő 5 000
Coenagrion hastulatum lándzsás légivadász 5 000
Coenagrion lunulatum holdkék légivadász 5 000
Coenagrion ornatum díszes légivadász 10 000
Coenagrion scitulum ritka légivadász 5 000
Cordulegaster bidentata (FV) hegyiszitakötő 100 000
Cordulegaster heros (FV) kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő) 100 000
Epitheca bimaculata kétfoltú szitakötő 5 000
Gomphus vulgatissimus feketelábú szitakötő 5 000
Lestes dryas réti rabló 5 000
Lestes macrostigma nagyfoltos rabló 10 000
Leucorrhinia caudalis (FV) tócsaszitakötő 100 000
Leucorrhinia pectoralis (FV) lápi szitakötő 100 000
Libellula fulva mocsári szitakötő 5 000
Onychogomphus forcipatus csermelyszitakötő 5 000
Ophiogomphus cecilia erdei szitakötő 50 000
Orthetrum brunneum pataki szitakötő 5 000
Somatochlora flavomaculata sárgafoltos szitakötő 5 000
Stylurus flavipes sárgás szitakötő 50 000
Sympetrum depressiusculum lassú szitakötő 5 000
MANTODEA – FOGÓLÁBÚAK
Mantis religiosa imádkozósáska 5 000
ORTHOPTERA – EGYENESSZÁRNYÚAK
Acrida ungarica sisakos sáska 50 000
Acrotylus longipes hosszúlábú önbeásósáska 5 000
Aiolopus strepens áttelelő sáska 5 000
Arcyptera fusca szép hegyisáska 10 000
Arcyptera microptera rövidszárnyú hegyisáska 10 000
Calliptamus barbarus barbársáska 5 000
Celes variabilis szerecsensáska (változó sáska) 5 000
Epacromius coerulipes pannon sáska 5 000
Gampsocleis glabra tőrös szöcske 5 000
Isophya camptoxypha (Isophya brevipennis) kárpáti tarsza 10 000
Isophya costata (FV) magyar tarsza 100 000
Isophya modesta szerény tarsza (pusztai tarsza) 10 000
Isophya modestior illír tarsza 10 000
Isophya pienensis pienini tarsza 50 000
Isophya stysi (FV) Stys-tarsza 100 000
Leptophyes discoidalis erdélyi virágszöcske 10 000
Locusta migratoria keleti vándorsáska 10 000
Modicogryllus truncatus déli homlokjegyestücsök 5 000
Nemobius sylvestris erdei tücsök 5 000
Odontopodisma rubripes vöröslábú hegyisáska 10 000
Paracaloptenus caloptenoides (FV) álolaszsáska 100 000
Pholidoptera littoralis bujkáló avarszöcske 10 000
Pholidoptera transsylvanica erdélyi avarszöcske 50 000
Podisma pedestris tarka hegyisáska 10 000
Poecilimon brunneri (FV) Brunner-pókszöcske 100 000
Poecilimon fussii Fuss-pókszöcske 10 000
Poecilimon intermedius keleti pókszöcske 10 000
Poecilimon schmidtii Schmidt-pókszöcske 10 000
Polysarcus denticauda fogasfarkú szöcske 5 000
Saga pedo fűrészlábú szöcske 50 000
Stenobothrus eurasius eurázsiai rétisáska 50 000
Tettigonia caudata farkos lombszöcske 5 000
HETEROPTERA – POLOSKÁK
Gerris najas nagy molnárpoloska 5 000
Notonecta lutea sárgapajzsú hanyattúszó-poloska 5 000
Odontoscelis hispidula szőrös pajzsospoloska 5 000
Phyllomorpha laciniata lándzsás karimáspoloska 5 000
AUCHENORRHYNCHA – SZÍNKABÓCÁK
Cicada orni mannakabóca 5 000
Tibicina haematodes óriás-énekeskabóca 5 000
STERNORRCHYNCHA – NÖVÉNYTETVEK
Porphyrophora polonica lengyel bíborpajzstetű 5 000
MECOPTERA – CSŐRÖSROVAROK
Bittacidae – kapcsoslábúcsőrösrovar-félék
Bittacus hageni Hagen-csőrösrovar 50 000
Bittacus italicus hosszúlábú csőrösrovar 10 000
MEGALOPTERA – VÍZIRECÉSSZÁRNYÚAK
Sialidae – vízifátyolka-félék
Sialis nigripes fekete vízifátyolka 50 000
NEUROPTERA – RECÉSSZÁRNYÚAK
Mantispidae – fogólábúfátyolka-félék
Mantispa aphavexelle mediterrán fogólábú-fátyolka 10 000
Mantispa perla füstösszárnyú fogólábú-fátyolka 10 000
Mantispa styriaca kétszínű fogólábú-fátyolka 50 000
Osmylidae – partifátyolka-félék
Osmylus fulvicephalus foltosszárnyú partifátyolka 10 000
Chrysopidae – zöldfátyolkafélék
Hypochrysa elegans csinos fátyolka 10 000
Myrmeleontidae – hangyalesőfélék
Acanthaclisis occitanica pusztai hangyaleső 10 000
Myrmecaelurus punctulatus pontozott hangyaleső (kunsági hangyafarkas) 10 000
Myrmeleon bore északi hangyaleső 50 000
Myrmeleon formicarius erdei hangyaleső 10 000
Myrmeleon inconspicuus parti hangyaleső (homoki hangyaleső) 5 000
Neuroleon nemausiensis kis hangyaleső 10 000
Distoleon tetragrammicus négyfoltos hangyaleső 5 000
Creoleon plumbeus nyúlánk hangyaleső (rozsdás hangyaleső) 5 000
Megistopus flavicornis kétfoltos hangyaleső 5 000
Dendroleon pantherinus párducfoltos hangyaleső 50 000
Ascalaphidae – rablópillefélék
Libelloides macaronius (FV) keleti rablópille 100 000
RAPHIDIOPTERA – TEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK
Raphidiidae – tevenyakúfélék
Phaeostigma setulosa sziklai tevenyakú 50 000
Inocelliidae – kurtatevenyakú-félék
Inocellia braueri déli kurta-tevenyakú 5 000
COLEOPTERA – BOGARAK
Carabidae – futóbogárfélék
Acinopus ammophilus nagy aknásfutó 10 000
Acinopus picipes kis aknásfutó 10 000
Brachinus bipustulatus kétfoltos pöfögőfutó 10 000
Calomera littoralis sziki homokfutrinka 10 000
Calosoma auropunctatum aranypettyes bábrabló 5 000
Calosoma inquisitor kis bábrabló 5 000
Calosoma sycophanta aranyos bábrabló 5 000
Carabus arvensis sokszínű futrinka 10 000
Carabus auronitens aranyfutrinka 10 000
Carabus cancellatus ragyás futrinka 5 000
Carabus clathratus szárnyas futrinka 10 000
Carabus convexus selymes futrinka 5 000
Carabus coriaceus bőrfutrinka 5 000
Carabus germarii dunántúli kékfutrinka 5 000
Carabus glabratus domború futrinka 5 000
Carabus granulatus mezei futrinka 5 000
Carabus hampei (FV) sokbordás futrinka 100 000
Carabus hortensis aranypettyes futrinka 5 000
Carabus hungaricus (FV) magyar futrinka 100 000
Carabus intricatus kék laposfutrinka 5 000
Carabus irregularis alhavasi futrinka 10 000
Carabus linnei Linné-futrinka 10 000
Carabus marginalis szegélyes futrinka 50 000
Carabus montivagus balkáni futrinka 10 000
Carabus nemoralis ligeti futrinka 5 000
Carabus nodulosus (FV) dunántúli vízifutrinka 100 000
Carabus obsoletus pompás futrinka 10 000
Carabus problematicus láncos futrinka 10 000
Carabus scabriusculus érdes futrinka 5 000
Carabus scheidleri változó futrinka 10 000
Carabus ulrichii rezes futrinka 5 000
Carabus variolosus (FV) kárpáti vízifutrinka 100 000
Carabus violaceus keleti kékfutrinka 5 000
Carabus zawadszkii (FV) zempléni futrinka 100 000
Chlaenius decipiens azúr bűzfutó 10 000
Chlaenius festivus díszes bűzfutó 10 000
Chlaenius sulcicollis szomorú bűzfutó 50 000
Cicindela campestris mezei homokfutrinka 5 000
Cicindela hybrida öves homokfutrinka 10 000
Cicindela soluta alföldi homokfutrinka 10 000
Cicindela sylvicola erdei homokfutrinka 10 000
Cicindela transversalis nyugati homokfutrinka 10 000
Cychrus attenuatus sárgalábú cirpelőfutó 5 000
Cychrus caraboides fekete cirpelőfutó 5 000
Cylindera arenaria parti homokfutrinka 10 000
Cylindera germanica parlagi homokfutrinka 5 000
Cymindis miliaris kékes laposfutó 50 000
Dixus clypeatus nagyfejű futó 10 000
Duvalius gebhardti Gebhardt-vakfutrinka 50 000
Duvalius hungaricus magyar vakfutrinka 50 000
Leistus terminatus vöröslő szívnyakúfutó 10 000
Ophonus sabulicola homoki bársonyfutó 10 000
Poecilus kekesiensis hortobágyi gyászfutó 50 000
Scarites terricola vájárfutó 10 000
Stenolophus steveni Steven-turzásfutó 10 000
Rhysodidae – állasbogárfélék
Omoglymmius germari fogasvállú állasbogár 10 000
Rhysodes sulcatus kerekvállú állasbogár 10 000
Dytiscidae – csíkbogárfélék
Dytiscus latissimus óriás-csíkbogár 50 000
Graphoderus bilineatus (FV) széles tavicsíkbogár 100 000
Lucanidae – szarvasbogárfélék
Aesalus scarabaeoides szőrös szarvasbogár 5 000
Dorcus parallelipipedus kis szarvasbogár 5 000
Lucanus cervus nagy szarvasbogár 10 000
Platycerus caprea nagy fémesszarvasbogár 5 000
Platycerus caraboides kis fémesszarvasbogár 5 000
Sinodendron cylindricum tülkös szarvasbogár 10 000
Glaresidae – csorványfélék
Glaresis rufa vörhenyes csorvány 10 000
Geotrupidae – álganéjtúró-félék
Bolbelasmus unicornis szarvas álganéjtúró 50 000
Lethrus apterus nagyfejű csajkó 10 000
Scarabaeidae – ganéjtúrófélék
Cheironitis ungaricus magyarföldi ganéjtúró 10 000
Copris lunaris közönséges holdszarvú-ganéjtúró 5 000
Copris umbilicatus déli holdszarvú-ganéjtúró 50 000
Gnorimus variabilis nyolcpettyes virágbogár 50 000
Oryctes nasicornis orrszarvúbogár 50 000
Osmoderma eremita27 (FV) remetebogár28 250 000
Protaetia aeruginosa pompás virágbogár 5 000
Protaetia affinis smaragdzöld virágbogár 10 000
Protaetia fieberi rezes virágbogár 50 000
Protaetia lugubris márványos virágbogár 5 000
Protaetia ungarica magyar virágbogár 10 000
Scarabaeus pius jámbor galacsinhajtó 10 000
Scarabaeus typhon óriás-galacsinhajtó 10 000
Buprestidae – díszbogárfélék
Acmaeodera degener sárgafoltos zömökdíszbogár 5 000
Acmaeoderella mimonti homoki zömökdíszbogár 5 000
Agrilus guerini Guérin-karcsúdíszbogár 10 000
Anthaxia candens cseresznyefa-virágdíszbogár 10 000
Anthaxia hackeri Hacker-virágdíszbogár 10 000
Anthaxia hungarica magyar virágdíszbogár 10 000
Anthaxia plicata redős virágdíszbogár 10 000
Anthaxia tuerki Türk-virágdíszbogár 10 000
Capnodis tenebrionis kökény-tükrösdíszbogár 5 000
Chalcophora mariana nagy fenyvesdíszbogár 5 000
Coraebus fasciatus szalagos díszbogár 10 000
Coraebus undatus hullámos díszbogár 50 000
Dicerca aenea nyárfa-díszbogár 10 000
Dicerca alni égerfa-díszbogár 10 000
Dicerca berolinensis bükkfa-díszbogár 10 000
Dicerca furcata nyírfa-díszbogár 50 000
Eurythyrea aurata aranyos díszbogár 10 000
Eurythyrea quercus (FV) tölgyfa-díszbogár 100 000
Kisanthobia ariasi Arias-díszbogár 10 000
Lamprodila decipiens nyírfa-tarkadíszbogár 10 000
Lamprodila mirifica szilfa-tarkadíszbogár 10 000
Lamprodila rutilans hársfa-tarkadíszbogár 10 000
Poecilonota variolosa szeplős díszbogár 10 000
Elmidae – karmosbogárfélék
Macronychus quadrituberculatus négypúpú karmosbogár 50 000
Potamophilus acuminatus nagy karmosbogár 50 000
Eucnemidae – tövisnyakúbogár-félék
Otho sphondyloides vaskos tövisnyakúbogár 50 000
Elateridae – pattanóbogárfélék
Ampedus quadrisignatus négyfoltos pattanó 50 000
Elater ferrugineus fűzfapattanó 50 000
Lacon querceus tarka pikkelyespattanó 10 000
Limoniscus violaceus (FV) kék pattanó 100 000
Dasytidae – karimáslágybogár-félék
Psilothrix femoralis pusztai karimásbogár 10 000
Cleridae – szúfarkasfélék
Dermestoides sanguinicollis hengeres szúfarkas 50 000
Byturidae – málnabogárfélék
Xerasia meschniggi téli zuzmóbogár 50 000
Cucujidae – lapbogárfélék
Cucujus cinnaberinus skarlátbogár 5 000
Ripiphoridae – darázsbogárfélék
Macrosiagon bimaculata sarkantyús fészekbogár 50 000
Ptilophorus dufourii szürke darázsbogár 50 000
Meloidae – hólyaghúzófélék
Hycleus tenerus kis hólyaghúzó 5 000
Meloe autumnalis őszi nünüke 50 000
Meloe brevicollis tar nünüke 10 000
Meloe cicatricosus óriásnünüke 10 000
Meloe decorus díszes nünüke 50 000
Meloe hungarus magyar nünüke 50 000
Meloe mediterraneus déli nünüke 10 000
Meloe rufiventris vöröshasú nünüke 50 000
Meloe rugosus ráncos nünüke 5 000
Meloe scabriusculus érdes nünüke 5 000
Meloe tuccius gödörkés nünüke 50 000
Meloe uralensis uráli nünüke 50 000
Meloe variegatus pompás nünüke 50 000
Mylabris pannonica pannon hólyaghúzó 5 000
Stenoria apicalis keskenyfedős élősdibogár 10 000
Tenebrionidae – gyászbogárfélék
Blaps abbreviata déli bűzbogár 10 000
Cryphaeus cornutus szarvas gyászbogár 10 000
Hymenalia morio magyar alkonybogár 50 000
Oodescelis melas alföldi gyászbogár 50 000
Oodescelis polita sima gyászbogár 50 000
Pedinus hungaricus pannóniai gyászbogár 10 000
Platyscelis hungarica pusztai gyászbogár 10 000
Probaticus subrugosus (FV) ráncos gyászbogár 100 000
Tenebrio opacus fogastorkú lisztbogár 10 000
Pyrochroidae – bíborbogárfélék
Agnathus decoratus éger-bíborbogár 50 000
Schizotus pectinicornis kis bíborbogár 5 000
Pythidae – sárkánybogárfélék
Pytho depressus lapos sárkánybogár 50 000
Prostomidae – fogasállúbogár-félék
Prostomis mandibularis európai fogasállúbogár 50 000
Cerambycidae – cincérfélék
Acanthocinus aedilis nagy daliáscincér 5 000
Aegosoma scabricorne diófacincér 5 000
Agapanthia maculicornis harangvirágcincér 5 000
Agapanthiola leucaspis magyar zsályacincér 5 000
Akimerus schaefferi szilfacincér 10 000
Aromia moschata pézsmacincér 5 000
Calamobius filum hosszúcsápú szalmacincér 5 000
Cardoria scutellata sarlófűcincér 10 000
Cerambyx cerdo nagy hőscincér 50 000
Cerambyx miles katonás hőscincér 50 000
Cerambyx scopolii kis hőscincér 5 000
Cerambyx welensii molyhos hőscincér 50 000
Chlorophorus hungaricus magyar darázscincér 5 000
Clytus tropicus tölgy-darázscincér 10 000
Cortodera flavimana boglárkacincér 5 000
Cortodera holosericea selymes cserjecincér 10 000
Deroplia genei keskeny tölgycincér 10 000
Dorcadion decipiens homoki gyalogcincér 5 000
Dorcadion fulvum cervae (FV) pusztai gyalogcincér 100 000
Dorcadion fulvum fulvum barna gyalogcincér 5 000
Ergates faber ácscincér 50 000
Herophila tristis selymes alkonycincér 10 000
Leiopus punctulatus feketemintás gesztcincér 10 000
Leptura annularis szalagos karcsúcincér 5 000
Lioderina linearis mandulacincér 10 000
Morimus funereus gyászcincér 50 000
Musaria argus árgusszemű cincér 10 000
Necydalis major nagy fürkészcincér 50 000
Necydalis ulmi aranyszőrű fürkészcincér 50 000
Neodorcadion bilineatum kétsávos földicincér 5 000
Oberea euphorbiae magyar kutyatejcincér 5 000
Oberea pedemontana varjútöviscincér 10 000
Pilemia hirsutula macskaherecincér 10 000
Pilemia tigrina (FV) atracélcincér 100 000
Pronocera angusta keskeny luccincér 10 000
Purpuricenus budensis bíborcincér 5 000
Purpuricenus globulicollis kerekpajzsú vércincér 10 000
Purpuricenus kaehleri hosszúcsápú vércincér 10 000
Rhamnusium bicolor kétszínű nyárfacincér 5 000
Ropalopus insubricus kékeszöld facincér 10 000
Ropalopus ungaricus magyar facincér 10 000
Ropalopus varini vöröscombú facincér 10 000
Rosalia alpina havasi cincér 50 000
Saperda similis kecskefűzcincér 50 000
Saperda octopunctata nyolcpontos cincér 10 000
Saperda perforata díszes nyárfacincér 10 000
Saperda punctata pettyes szilcincér 10 000
Saperda scalaris létracincér 10 000
Semanotus russicus borókacincér 5 000
Theophilea subcylindricollis hengeres szalmacincér 5 000
Trichoferus pallidus sápadt éjicincér 5 000
Vadonia steveni alföldi virágcincér 5 000
Xylotrechus pantherinus párducfoltos darázscincér 5 000
Chrysomelidae – levélbogárfélék
Macroplea mutica balatoni hínárbogár 50 000
Tituboea macropus dárdahere-zsákhordóbogár 5 000
Curculionidae – ormányosbogár-félék
Brachysomus mihoki bakonyi gyepormányos 10 000
Camptorrhinus simplex sima holttettetős-ormányos 10 000
Camptorrhinus statua bordás holttettetős-ormányos 10 000
Gasterocercus depressirostris laposorrú ormányos 10 000
Herpes porcellus bütyköshátú ormányos 50 000
Otiorhynchus roubali Roubal-gyalogormányos 50 000
TRICHOPTERA – TEGZESEK
Apatania muliebris páratlan alpesitegzes 50 000
Ceraclea nigronervosa szürke hosszúcsápútegzes 10 000
Chaetopteryx rugulosa29 (FV) nyugati őszitegzes30 100 000
Drusus trifidus karsztforrástegzes 10 000
Limnephilus elegans elegáns mocsáritegzes 10 000
Melampophylax nepos kárpáti forrástegzes 5 000
Oligotricha striata lomha lápipozdorján 50 000
Platyphylax frauenfeldi (FV) drávai tegzes 100 000
Plectrocnemia minima balkáni pálcástegzes 10 000
Rhyacophila hirticornis márványos örvénytegzes 5 000
LEPIDOPTERA – LEPKÉK
Hepialidae – gyökérrágólepke-félék
Pharmacis fusconebulosus északi gyökérrágólepke 10 000
Triodia amasina balkáni gyökérrágólepke 10 000
Cossidae – farontólepke-félék
Catopta thrips (FV) sztyepplepke 250 000
Lamellocossus terebrus nyárfarontólepke 10 000
Glyphipterigidae – szakállasmolyfélék
Glyphipterix loricatella (FV) budai szakállasmoly 100 000
Zygaenidae – csüngőlepkefélék
Adscita geryon ritka fémlepke 5 000
Jordanita graeca görög fémlepke 5 000
Zygaena fausta nyugati csüngőlepke 10 000
Zygaena laeta (FV) vörös csüngőlepke 100 000
Coleophoridae – zsákhordómoly-félék
Coleophora hungariae magyar zsákosmoly 5 000
Aegeriidae – üvegszárnyúlepke-félék
Chamaesphecia colpiformis délvidéki szitkár 5 000
Chamaesphecia hungarica magyar szitkár 5 000
Chamaesphecia palustris mocsári szitkár 5 000
Synansphecia affinis napvirágszitkár 5 000
Tortricidae – sodrómolyfélék
Pammene querceti magyar tölgymakkmoly 10 000
Pyraustidae – tűzmolyfélék
Algedonia luctualis fehérfoltos kormosmoly 10 000
Ostrinia palustralis mocsári tűzmoly 5 000
Palmitia massilialis cifra fényilonca 5 000
Reskovitsia alborivularis keleti kormosmoly 50 000
Pterophoridae – tollasmolyfélék
Agdistis intermedia magyar egytollúmoly 10 000
Calyciphora xanthodactyla hangyabogáncs-tollasmoly 5 000
Lasiocampidae – szövőfélék
Eriogaster catax sárga gyapjasszövő 50 000
Eriogaster lanestris tavaszi gyapjasszövő 10 000
Eriogaster rimicola vörhenyes gyapjasszövő 10 000
Phyllodesma ilicifolia cserlevélpohók 10 000
Lemoniidae – ősziszövőfélék
Lemonia dumi sávos pohók 10 000
Lemonia taraxaci pitypangszövő 10 000
Endromidae – tarkaszövőfélék
Endromis versicolora tarkaszövő 5 000
Sphingidae – szenderfélék
Acherontia atropos halálfejes lepke 10 000
Marumba quercus tölgyfaszender 10 000
Hemaris fuciformis dongószender 10 000
Hemaris tityus pöszörszender 10 000
Proserpinus proserpina törpeszender 50 000
Hyles galii galajszender 5 000
Saturniidae – pávaszemesszövő-félék
Saturnia pavoniella kis pávaszem 10 000
Saturnia spini közepes pávaszem 50 000
Saturnia pyri nagy pávaszem 50 000
Aglia tau t-betűs pávaszem 5 000
Geometridae – araszolófélék
Archiearis parthenias nagy nappaliaraszoló 10 000
Boudinotiana (Archiearis) notha vörhenyes nappaliaraszoló 5 000
Boudinotiana (Archiearis) puella kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló) 5 000
Orthostixis cribraria pettyes fehéraraszoló 50 000
Epirranthis diversata rezgőnyár-araszoló 50 000
Eucrostes indigenata homoki zöldaraszoló 10 000
Scopula nemoraria ligeti sávosaraszoló 10 000
Camptogramma (Euphya) scripturata vonalkás hegyiaraszoló 10 000
Entephria cyanata31 (FV) bükki hegyiaraszoló32 100 000
Entephria caesiata szürke hegyiaraszoló 10 000
Larentia clavaria nagy mályvaaraszoló 5 000
Coenocalpe lapidata csipkés iszalagaraszoló 10 000
Rheumaptera (Hydria) undulata hullámvonalas araszoló 5 000
Mesotype didymata sötétfoltos araszoló 50 000
Perizoma minorata szemvidító-araszoló 10 000
Gagitodes (Perizoma) sagittata nyílfoltos tarkaaraszoló 10 000
Eupithecia actaeata békabogyó-törpearaszoló 10 000
Eupithecia graphata hangyabogáncs-törpearaszoló 5 000
Eupithecia denticulata sárgásszürke törpearaszoló 5 000
Chesias legatella szürkés zanótaraszoló 10 000
Chesias rufata vöröses zanótaraszoló 10 000
Odezia atrata fekete araszoló 10 000
Schistostege decussata hálós rétiaraszoló 50 000
Discoloxia blomeri szilfaaraszoló 10 000
Hydrelia sylvata havasi lápiaraszoló 5 000
Acasis appensata békabogyó-araszoló 10 000
Lignyoptera fumidaria (FV) füstös ősziaraszoló 100 000
Ennomos quercarius molyhostölgy-levélaraszoló 5 000
Chondrosoma fiduciarium (FV) magyar ősziaraszoló 100 000
Erannis ankeraria (FV) Anker-araszoló 100 000
Paraboarmia viertlii magyar faaraszoló 5 000
Peribatodes umbraria fagyal-faaraszoló 5 000
Arichanna melanaria tőzegáfonya-araszoló 10 000
Eumannia lepraria sávos zuzmóaraszoló 10 000
Phyllometra culminaria (FV) csüngőaraszoló 100 000
Odontognophos dumetata csücskös sziklaaraszoló 5 000
Charissa intermedia változó sziklaaraszoló 50 000
Charissa pullata mészkő-sziklaaraszoló 5 000
Charissa ambiguata havasi sziklaaraszoló 10 000
Charissa variegata tarka sziklaaraszoló 50 000
Chariaspilates formosaria pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló) 10 000
Dyscia conspersaria sziklaüröm-araszoló 5 000
Perconia strigillaria fehérszárnyú aranyaraszoló 10 000
Notodontidae – púposszövőfélék
Dicranura ulmi szilfa-púposszövő 5 000
Furcula bicuspis apáca-púposszövő 5 000
Leucodonta bicoloria aranyfoltos púposszövő 10 000
Drymonia velitaris hegyi púposszövő 10 000
Notodonta torva ritka púposszövő (kormos púposszövő) 10 000
Pheosia gnoma nyírfa-púposszövő 5 000
Odontosia carmelita barátka-púposszövő 10 000
Phalera bucephaloides magyar púposszövő (sárgaholdas púposszövő) 10 000
Noctuidae – bagolylepkefélék
Hypenodes pannonica pannon karcsúbagoly (lápi karcsúbagoly) 50 000
Idia calvaria sárgafoltú kuszabagoly 5 000
Polypogon gryphalis láperdei karcsúbagoly 5 000
Odice arcuinna réti törpebagoly 10 000
Eublemma rosea rózsaszínű törpebagoly 50 000
Eublemma pannonica (FV) magyar gyopárbagoly 250 000
Metachrostis dardouini palakék törpebagoly 10 000
Ocneria rubea rőt gyapjaslepke 10 000
Ocnogyna parasita csonkaszárnyú medvelepke 50 000
Diaphora luctuosa gyászos medvelepke 50 000
Epatolmis (Phragmatobia) luctifera füstös medvelepke (cigánymedvelepke) 50 000
Arctia festiva díszes medvelepke 10 000
Pericallia matronula (FV) óriás-medvelepke 100 000
Parasemia plantaginis útifű-medvelepke 10 000
Rhyparioides metelkana (FV) Metelka-medvelepke 250 000
Euplagia quadripunctaria csíkos medvelepke 5 000
Tyria jacobaeae jakabfű-lepke 5 000
Coscinia cribraria pettyes molyszövő 10 000
Nudaria mundana csupasz medvelepke 10 000
Paidia rica májmoha-medvelepke 10 000
Lygephila ludicra keskenyszárnyú csüdfűbagoly 50 000
Arytrura musculus (FV) keleti lápibagoly 250 000
Catocala conversa füstös övesbagoly 10 000
Catocala (Ephesia) diversa kőrisfa-övesbagoly 10 000
Catocala fraxini kék övesbagoly 5 000
Catocala (Astiotes) dilecta nagy övesbagoly 10 000
Abrostola agnorista sziklalakó csalánbagoly 10 000
Diachrysia chryson nagyfoltú aranybagoly 50 000
Diachrysia zosimi vérfű-aranybagoly (nemes aranybagoly) 50 000
Diachrysia nadeja szélessávú aranybagoly 50 000
Euchalcia variabilis sisakvirág-aranybagoly 10 000
Euchalcia modestoides zöld aranybagoly 10 000
Polychrysia moneta szélesszárnyú aranybagoly 50 000
Panchrysia deaurata pompás aranybagoly 50 000
Lamprotes c-aureum c-betűs aranybagoly 50 000
Autographa jota i-betűs aranybagoly 10 000
Autographa bractea aranyfoltú aranybagoly 10 000
Apaustis rupicola szirti törpebagoly 10 000
Mesotrosta signalis fehérjegyű törpebagoly 50 000
Shargacucullia thapsiphaga fakó csuklyásbagoly 5 000
Shargacucullia gozmanyi Gozmány-csuklyásbagoly 10 000
Shargacucullia prenanthis tavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly 5 000
Cucullia scopariae seprősüröm-csuklyásbagoly 10 000
Cucullia formosa (FV) díszes csuklyásbagoly (pompás csuklyásbagoly) 100 000
Cucullia argentea ezüstfoltos csuklyásbagoly 10 000
Cucullia gnaphalii aranyvessző-csuklyásbagoly 50 000
Cucullia lucifuga hamvas csuklyásbagoly 10 000
Cucullia balsamitae homoki-csuklyásbagoly 10 000
Cucullia campanulae harangvirág-csuklyásbagoly 50 000
Cucullia chamomillae székfű-csuklyásbagoly 5 000
Cucullia mixta33 (FV) vértesi csuklyásbagoly34 100 000
Cucullia xeranthemi vasvirág-csuklyásbagoly 10 000
Cucullia tanaceti vonalkás csuklyásbagoly 5 000
Cucullia dracunculi lilásszürke csuklyásbagoly 50 000
Cucullia asteris őszirózsa-csuklyásbagoly 5 000
Epimecia ustula ördögszem-apróbagoly 50 000
Amphipyra (Pyrois) cinnamomea ritka fahéjbagoly 10 000
Asteroscopus syriacus (FV) magyar őszi-fésűsbagoly (Kovács-
bundásbagoly)
100 000
Periphanes delphinii szarkalábbagoly 10 000
Pyrrhia purpurina (Pyrrhia purpura) ezerjófűbagoly 50 000
Schinia cardui keserűgyökér-nappalibagoly 5 000
Schinia cognata nyúlparéj-nappalibagoly 5 000
Methorasa latreillei gyöngypettyes bagoly 10 000
Caradrina (Eremodrina) gilva platina-vacakbagoly (ezüstös apróbagoly) 5 000
Mormo maura gyászbagoly 5 000
Phlogophora scita halványzöld csipkésbagoly 10 000
Oxytripia orbiculosa (FV) nagyfoltú bagoly 250 000
Staurophora celsia buckabagoly 5 000
Gortyna borelii (FV) nagy szikibagoly 250 000
Hydraecia petasitis nagy vízibagoly 5 000
Amphipoea lucens törékeny lápibagoly 5 000
Fabula (Luperina) zollikoferi óriás-szürkebagoly 10 000
Phragmatiphila nexa lángszínű nádibagoly 50 000
Oria musculosa szalmasárga búzabagoly 10 000
Photedes captiuncula hegyi törpebagoly 50 000
Apamea platinea platina-dudvabagoly 10 000
Apamea syriaca Tallós-dudvabagoly 5 000
Enargia abluta fakó nyárfabagoly 10 000
Atethmia ambusta körtebagoly 10 000
Lithophane semibrunnea keskenyszárnyú fabagoly 5 000
Orbona fragariae óriás-télibagoly 5 000
Spudaea ruticilla tölgyfa-őszibagoly 5 000
Rileyiana fovea zörgőbagoly 10 000
Scotochrosta pulla sötét őszibagoly 5 000
Dichonia aeruginea hamvas tölgybagoly 10 000
Polymixis rufocincta35 (FV) villányi télibagoly36 (magyar tarkabagoly) 100 000
Anarta myrtilli csarabbagoly 50 000
Saragossa porosa sziki ürömbagoly 50 000
Saragossa implexa ázsiai szegfűbagoly 10 000
Hyssia cavernosa feketejegyű rétibagoly 10 000
Dioszeghyana schmidtii (FV) magyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar barkabagoly) 100 000
Actebia praecox homoki zöldbagoly 10 000
Actebia (Parexarnis) fugax pusztai földibagoly 10 000
Dichagyris musiva szegélyes földibagoly 10 000
Dichagyris candelisequa szigonyos földibagoly 10 000
Euxoa distinguenda keleti földibagoly 10 000
Euxoa vitta dolomit-földibagoly 50 000
Euxoa hastifera fehérsávos földibagoly 5 000
Euxoa birivia ezüstös földibagoly 10 000
Euxoa decora selymes földibagoly 10 000
Diarsia dahlii barnáspiros földibagoly 5 000
Lycophotia porphyrea porfírbagoly 10 000
Chersotis fimbriola37 kökörcsinvirág-földibagoly38 50 000
Chersotis cuprea rézfényű földibagoly 10 000
Divaena haywardi Hayward-sárgafűbagoly 10 000
Xestia sexstrigata hatcsíkú földibagoly 10 000
Naenia typica hálózatos sóskabagoly 5 000
Hesperiidae – busalepkefélék
Carcharodus lavatherae tisztesfű-busalepke 50 000
Heteropterus morpheus tükrös busalepke 10 000
Spialia orbifer törpebusalepke 10 000
Spialia sertorius lápi busalepke (nyugati törpebusalepke) 10 000
Pyrgus alveus hegyi busalepke 10 000
Pyrgus serratulae homályos busalepke 10 000
Thymelicus acteon csíkos busalepke 10 000
Papilionidae – pillangófélék
Zerynthia polyxena farkasalmalepke 50 000
Parnassius mnemosyne kis apollólepke 50 000
Iphiclides podalirius kardoslepke 10 000
Papilio machaon fecskefarkú lepke 10 000
Pieridae – fehérlepkefélék
Colias chrysotheme (FV) dolomit-kéneslepke 100 000
Colias myrmidone (FV) narancsszínű kéneslepke (narancslepke) 100 000
Gonepteryx rhamni citromlepke 5 000
Leptidea morsei keleti mustárlepke 50 000
Pieris mannii magyar fehérlepke 50 000
Pieris ergane sziklai fehérlepke 50 000
Pieris bryoniae hegyi fehérlepke 50 000
Lycaenidae – boglárkalepke-félék
Lycaena dispar nagy tűzlepke 50 000
Lycaena thersamon kis tűzlepke 10 000
Lycaena hippothoe havasi tűzlepke 50 000
Lycaena alciphron ibolyás tűzlepke 10 000
Neozephyrus quercus tölgyfalepke 5 000
Thecla betulae nyírfa-csücsköslepke 5 000
Satyrium w-album szilfa-csücsköslepke 10 000
Satyrium pruni szilvafa-csücsköslepke 5 000
Satyrium spini kökény-csücsköslepke 10 000
Satyrium ilicis tölgyfa-csücsköslepke 10 000
Cupido osiris hegyi törpeboglárka 50 000
Cupido (Everes) alcetas palakék boglárka 5 000
Cupido (Everes) decolorata fakó boglárka 5 000
Pseudophilotes schiffermuelleri apró boglárka 10 000
Scoliantides orion szemes boglárka 5 000
Jolana iolas (FV) magyar boglárka 250 000
Glaucopsyche alexis nagyszemes boglárka 5 000
Maculinea (Phengaris) alcon 39 szürkés hangyaboglárka40 50 000
Maculinea (Phengaris) arion 41 nagyfoltú hangyaboglárka42 50 000
Maculinea (Phengaris) nausithous sötét hangyaboglárka (zanótboglárka) 50 000
Maculinea (Phengaris) teleius vérfű-hangyaboglárka 50 000
Plebejus idas északi boglárka 10 000
Plebejus sephirus (FV) fóti boglárka 100 000
Aricia agestis szerecsenboglárka 5 000
Aricia artaxerxes bükki szerecsenboglárka 50 000
Aricia eumedon gólyaorr-boglárka 10 000
Polyommatus thersites ibolyaszín boglárka 10 000
Polyommatus dorylas fénylő boglárka 5 000
Polyommatus damon (FV) csíkos boglárka 100 000
Polyommatus admetus bundás boglárka 10 000
Polyommatus amandus csillogó boglárka 10 000
Nymphalidae – tarkalepkefélék
Libythea celtis csőröslepke 5 000
Limenitis populi (FV) nagy nyárfalepke 100 000
Limenitis camilla kis lonclepke 10 000
Limenitis reducta kék lonclepke 50 000
Neptis rivularis nagy fehérsávoslepke 10 000
Neptis sappho kis fehérsávoslepke 10 000
Argynnis paphia nagy gyöngyházlepke 5 000
Argynnis laodice keleti gyöngyházlepke 50 000
Argynnis pandora zöldes gyöngyházlepke 5 000
Argynnis niobe ibolya-gyöngyházlepke 10 000
Brenthis daphne málna-gyöngyházlepke 5 000
Brenthis ino lápi gyöngyházlepke 50 000
Brenthis hecate rozsdaszínű gyöngyházlepke 5 000
Boloria euphrosyne árvácska-gyöngyházlepke 5 000
Boloria selene fakó gyöngyházlepke 10 000
Apatura ilia kis színjátszólepke 10 000
Apatura iris nagy színjátszólepke 50 000
Apatura metis (FV) magyar színjátszólepke 100 000
Euphydryas aurinia lápi tarkalepke 50 000
Euphydryas maturna díszes tarkalepke 50 000
Melitaea diamina kockás tarkalepke 10 000
Melitaea ornata magyar tarkalepke 50 000
Melitaea trivia kis tarkalepke 5 000
Melitaea aurelia recés tarkalepke 10 000
Melitaea britomartis barnás tarkalepke 10 000
Nymphalis (Inachis) io nappali pávaszem 5 000
Nymphalis (Aglais) urticae kis rókalepke 50 000
Nymphalis polychloros nagy rókalepke 10 000
Nymphalis xanthomelas vörös rókalepke 50 000
Nymphalis vau-album l-betűs rókalepke 50 000
Nymphalis antiopa gyászlepke 50 000
Nymphalis (Polygonia) c-album c-betűs lepke 5 000
Vanessa atalanta atalantalepke 5 000
Lopinga achine (FV) sápadt szemeslepke 100 000
Pyronia tithonus kis ökörszemlepke 10 000
Coenonympha oedippus (FV) ezüstsávos szénalepke 250 000
Hyponephele lycaon erdei ökörszemlepke 50 000
Hyponephele lupina homoki ökörszemlepke 50 000
Erebia ligea fehércsíkú szerecsenlepke 10 000
Erebia medusa tavaszi szerecsenlepke 5 000
Erebia aethiops közönséges szerecsenlepke 50 000
Hipparchia semele barna szemeslepke 10 000
Hipparchia statilinus homoki szemeslepke 10 000
Arethusana arethusa közönséges szemeslepke 5 000
Chazara briseis tarka szemeslepke 50 000
DIPTERA – KÉTSZÁRNYÚAK
Sphyracephala europaea európai nyelesszemű-légy 10 000
HYMENOPTERA – HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK
Batazonellus lacerticida pompás útonállódarázs 5 000
Bombus argillaceus délvidéki poszméh 50 000
Bombus confusus bársonyos poszméh 10 000
Bombus fragrans (FV) óriásposzméh 100 000
Bombus humilis változékony poszméh 5 000
Bombus laesus rozsdássárga poszméh 10 000
Bombus muscorum sárga poszméh 10 000
Bombus paradoxus ritka poszméh 10 000
Bombus pomorum vörhenyes poszméh 10 000
Bombus ruderatus ligeti poszméh 5 000
Bombus silvarum erdei poszméh 5 000
Bombus soroeensis bogáncsposzméh 5 000
Bombus subterraneus rövidszőrű poszméh 5 000
Dasypoda mixta ritka gatyásméh 5 000
Ichneumon dispar gyapjaslepke-fürkész 5 000
Megascolia maculata óriás-tőrösdarázs 50 000
Parnopes grandior pompás fémdarázs 5 000
Protichneumon pisarius nagy szenderfürkész 10 000
Rhyssa persuasoria óriás-fenyőfürkész 5 000
Sphex rufocinctus szöcskeölő darázs 5 000
Stilbium cyanurum nagy smaragdfémdarázs 10 000