Fontosabb természetvédelmi jogszabályok

Az alábbiakban összeszedtük néhány olyan jogszabály címét, amelyek természetvédelmi szempontból érdekesek és hasznosak lehetnek a rovarok iránt érdeklődők számára. A lista közel sem teljes, azonban reményeink szerint segíti a tájékozódást a jogszabályok útvesztőjében.

Nagyon fontos, hogy mindig a hatályos állapotú jogszabályt olvassuk, ezért az alábbi címekhez nem rendeltünk hivatkozásokat, hiszen az elavult linkek egy-egy változást követően félrevezetőek lehetnek.

A mindig aktuális és hiteles szöveg elérhető a nemzeti jogszabálytárban, ahol az évszám és a jogszabály sorszáma alapján böngészhetők a hazai jogszabályok.

 

Törvények

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

Kormányrendeletek

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet

Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

Miniszteri rendeletek

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet

Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet

A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

Az Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területeket (ezek nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület és természeti emlék kategóriába tartozhatnak) a természetvédelemért felelős miniszter külön miniszteri rendeletekben nyilvánítja védetté. Jelenleg 308 db ilyen területet tartunk nyilván, ez a szám megegyezik a hatályos védetté nyilvánító miniszteri rendeletek számával.

Önkormányzati jog

A helyi jelentőségű védett természeti területeket (ezek természetvédelmi terület és természeti emlék kategóriába tartozhatnak) a települési önkormányzat, ill. fővárosi önkormányzatok külön önkormányzati rendeletekben nyilvánítják védetté, ehhez értelemszerűen csak a településük határain belül van joguk. Jelenleg 1742 db ilyen területet tartunk nyilván, ez a szám megegyezik a hatályos védetté nyilvánító önkormányzati rendeletek számával.

Európai uniós jog

AZ Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU (2014. október 22.) rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

A Tanács 2009/147/EK (2009. november 30.) sz. irányelve a vadon élő madarak védelméről (korábban 79/409/EGK irányelv)

A Tanács 92/43/EK (1992. május 21.) sz. irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadonélő állat- és növényvilág védelméről

Néhány fontosabb nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez fűzött fenntartásról és az egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 2012. évi CXXXVII. törvény

A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi VIII. törvény

A Bonnban, az 1979. évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1986. évi 6. törvényerejű rendelet