XLII. Magyar Rovarászati Napok

Rovarász Híradó 97 (2020. március)

MRT hírek

 

A XLII. Magyar Rovarászati Napokat 2020. február 21 22-én, a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnáziumban (2040 Budaörs, Szabadság út 162.) tartotta a Magyar Rovartani Társaság. A Rovarászati Napok pályázatainak eredményhirdetésére február 21-én, a 2020. évi rendes közgyűlésre pedig február 22-én került sor.

Pénteken, február 21-én tartotta a Magyar Rovartani Társaság 874. ülését. Vig Károly elnök köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a 2020. évi Rovarászati napokat. Őt követte Árendás Péter, a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium igazgatója, aki szintén köszöntőt mondott. Majd Vig Károly „A 2020. év rovara a tavaszi álganéjtúró. De miért pont ő?” című, Merkl Ottó pedig a „Kincsek a Kopárokon” című előadását tartotta meg.

Vig Károly, az MRT elnöke, kihirdeti a XLII. Magyar Rovarászati Napok pályázatának eredményét

Következett a XLII. Magyar Rovarászati Napok pályázati kiírására beérkezett pályamunkák díjazottjainak értékelése és a díjak átadása. Idén a szokásosnál jóval több fotó érkezett, ugyanis a fotópályázatra kizárólag digitális vagy digitalizált fotókkal lehetett nevezni, a www.rovartani.hu honlap pályázati felületén (https://www.rovartani.hu/fotopalyazat/2020-2/) való online feltöltéssel. A beérkezett fényképeket tízfős szakmai zsűri értékelte (Dedák Dalma, Dombi Orsolya, Koczor Sándor, Merkl Ottó, Németh Tamás, Rahmé Nikola, Somay László, Sulyán Péter Gábor, Ujvári Zsolt, Vig Károly), illetve közönségszavazásra is sor került, szintén honlapunkon.

A képzőművészeti alkotásokat és a beérkezett gyűjteményt négyfős zsűri értékelte, akik a Társaság választmányi- és vezetőségi tagjai voltak (Merkl Ottó, Puskás Gellért, Szél Győző, Szőke Viktória). A pályázat eredményei a következők:

A „Fénykép” kategória díjazottjai:

Potyó Imre: Utolsó keringő (Fődíj), Kis Szilveszter: Fésűscsápú álszú portréja (I. díj), Kis Szilveszter: Jégbe fagyott törékenység (I. díj), Potyó Imre: Zöld sztráda (I. díj), Kis Szilveszter: Az ollóbűvölő (II. díj, Móczár László különdíj), Potyó Imre: Spórasztráda (II. díj), Kis Szilveszter: Farkaslégy portréja (II. díj), Bekő Tamás: Hajnali álom (II. díj), Potyó Imre: Táncoslégy (II. díj), Bekő Tamás: Cincérek hercege (III. díj), Bakos Anett: Hangyák (III. díj), Kis Szilveszter: Szúnyoglábú légy zsákmányával (III. díj), Berkovics Imre: Tavaszi álganéjtúró (Év rovara különdíj), Burkovics Balázs: Az életük immár a kezünkben van… (Közönségdíj).

Az „Alkalmazott művészet – Képzőművészet” és „Fénykép” kategória kiállított pályamunkái a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola aulájában

A „Képzőművészeti alkotás” kategória díjazottjai:

Bombay Bálint, festmények (I. díj), Buzás Katalin, pirográfiák (I. díj), Demeter András, tavaszi álganéjtúró szobor (I. díj, Év rovara különdíj), Pethő Csilla, festmények (II. díj), Csepelláné Kertli Judit, festmények (II. díj), Szendrey Iringó, papírbogarak (III. díj), Varga Zsófia, festmények (III. díj), Farkas Rudolf, digitális festmények (III. díj), Igazgyöngy Alapítvány, gyerekrajzok (Különdíj). Oklevelet kapott Czimer-Szendrei Judit (kép bélyegekből), Fazekas Edit (festmények), Lengyel Béla (szobor).

A „Gyűjtemény” kategória díjazottja:

Podlussány Attila és Dusnoki Anna ékszerormányos gyűjteménye.

A díjátadás után Vig Károly elnök köszönetet mondott az alkotóknak a pályaműveikért, majd rövid szünet után Szőcs Gábor „Barangolások a feromonkutatás ösvényein” és Samu Ferenc „Szorít a cipő? Meddig nőhet még az emberiség ökológiai lábnyoma a Földön?” című előadásaival zárult a XLII. Magyar Rovarászati Napok első ülésnapja.

A 2020. évi rendes közgyűlést szombaton (február 22.) tartotta a Magyar Rovartani Társaság (továbbiakban MRT). Az MRT elnöke, Vig Károly – a közgyűlés levezető elnöke – köszöntötte a közgyűlés résztvevőit és megnyitotta a közgyűlést. Bejelentette, hogy az első alkalommal (2020. február 22., 14.30 óra) összehívott közgyűlés határozatképtelen volt. Dr. Vig Károly megállapította, hogy a második alkalommal, 2020. február 22-én, 15.00 órára összehívott közgyűlés – a résztvevők számától függetlenül – azonos napirendi pontokkal, határozatképes. Megállapította, hogy az MRT 34 szavazásra jogosult tagja és 4 szavazásra nem jogosult vendég tisztelte meg jelenlétével a közgyűlést.

A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadott. További napirendi pontra nem érkezett javaslat. Ezt követően a levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére Szőke Viktóriát kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítésére Balázs Klárát és Both Veronikát. A közgyűlés a javasolt személyeket nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

Tavaszi álganéjtúró (szobor, I. díj), Demeter András alkotása

A közgyűlés munkája az elfogadott napirendi pontoknak megfelelően a 2019. évre vonatkozó tisztikari beszámolók meghallgatásával folytatódott. A titkári beszámolót Puskás Gellért (az MRT titkára), a társaság 2019. évi gazdálkodásával kapcsolatos ellenőri jelentést és pénzügyi beszámolót Balázs Klára (a Számvizsgálói Bizottság elnöke), a szerkesztői beszámolót Merkl Ottó (a Folia Entomologica Hungarica szerkesztője) ismertette. A közgyűlés mindhárom beszámolót tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 34 „igen” szavazattal, külön-külön megtartott nyílt szavazással elfogadta.

Az MRT titkára, Puskás Gellért beszámolója keretében köszöntötte a MRT jubileumi tagságot elérő tagjait. 80 éve lépett be Társaságba Nagy Barnabás, 60 éve Varga Zoltán; 55 éve Papp László, Rácz Veronika és Szerényi Gábor; 50 éve Basky Zsuzsa, Hangay György, Podlussány Attila, Szalóki Dezső és Szőke Lajos; 40 éve Bálint Zsolt, Kocsy Gábor, Peregovits László, Rozner György, Székely Péter és Szél Győző; 35 éve Vig Károly, ugyanekkor tiszteletbeli tag lett John B. Heppner; 30 éve lett tagunk Fábián György, Körtvély Attiláné, Nádai László és Szövényi Gergely; 25 éve Drimmer György, Kasper Ágota és Tallósi Béla.

Ezután Balázs Klára ismertette az MRT 2020. évi munkatervét és a költségvetés tervezetét, amelyet a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadott.

Következő napirendi pontként a tisztújításra került sor. A levezető elnök bejelentette, hogy 2020. február 29-én az MRT Választmánya négy tagjának (Ilniczky Sándor, Kutasi Csaba, Szabóky Csaba és Vas Zoltán) mandátuma jár le.

Papírbogarak (III. díj) Szendrey Iringó alkotásai

Vig Károly bemutatta az Elnökség és a Választmány által javasolt személyeket a Választmány megüresedett posztjaira (Dombi Orsolya, Ilniczky Sándor, Mezőfi László, Szabóky Csaba és Vas Zoltán). Mivel 2019-ben Rozner István a Választmány örökös tagja lett, öt mandátum betöltésére állított jelölteket az Elnökség és a Választmány.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tisztségekre tett személyi javaslatokat. Újabb személyre senki nem tett javaslatot. A levezető elnök a Szavazatszedő Bizottság elnökének Koczor Sándort, tagjainak Haltrich Attilát és Orosz Andrást kérte fel. A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a Szavazatszedő Bizottság összetételére tett javaslatot és megválasztotta azt. Ezt követően került sor a titkos szavazásra. A szavazat-számlálás idejére a levezető elnök rövid szünetet rendelt el.

A szavazatok összeszámlálása után Koczor Sándor tájékoztatta a közgyűlést, hogy a beérkezett 33 szavazat közül 33 érvényes volt, majd ismertette a szavazás eredményét. Az összesített szavazatok alapján a közgyűlés a választmányi tag tisztségekre az alábbi személyeket választotta meg (a név után zárójelben a kapott érvényes szavazatok száma olvasható):

A Választmány tagja 2023. február 28-ig Dombi Orsolya (33), Ilniczky Sándor (33), Mezőfi László (31), Szabóky Csaba (33), Vas Zoltán (33).

A levezető elnök megköszönte a Szavazatszedő Bizottság munkáját, gratulált a tisztségre megválasztott személyeknek.

A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként indítványok benyújtására volt lehetőség. Vig Károly tájékoztatta a közgyűlést, hogy előzetesen a Vezetőség részéről nem érkezett indítvány. Vig Károly megállapította, hogy több indítvány nem érkezett, majd megköszönte a résztvevők aktív közreműködését és bezárta az MRT 2020. évi rendes közgyűlését.

A XLII. Magyar Rovarászati Napokat, egyben Magyar Rovartani Társaság 2020. évi közgyűlését és 875. ülését három előadás zárta: Kutasi Csaba „Védett bogarak a Bársonyos kistájról”, Kóbor Péter, Rédei Dávid és Kondorosy Előd „A nagyszemű bodobácsok egyes csoportjainak törzsfejlődése Új-Kaledónia életföldrajzának tükrében (Heteroptera: Lygaeoidea: Geocoridae)” és Ábrahám Levente, Ilniczky Sándor, Körtési Gábor és Simonyi Sándor „Afrika és Ázsia határán – Oman” című prezentációja.

 

A Közgyűlésről, a kiállított műtárgyakról, gyűjteményekről az alábbi linkre kattintva lehet több felvételt megtekinteni. https://www.rovartani.hu/galeria/

A pályázatra beérkezett művek értékelései megtalálhatók az MRT honlapján.

https://www.rovartani.hu/2020/02/11/palyazati-eredmenyek/,

Az Igazgyöngy Alapítvány által benyújtott gyerekrajzok itt érhetők el:

https://www.rovartani.hu/2020/02/24/az-igazgyongy-alapitvany-gyerekrajzai-a-xlii-magyar-rovaraszati-napok-palyazatan/

Szőke Viktória jegyzőkönyvvezető

 


Előző cikk: Dr. Martinovich Valér 80 éves

Következő cikk: Makroszkopikus vízi gerinctelen felmérések a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén

Vissza a Rovarász Híradó 97 tartalomjegyzékhez

Online böngészhető lapszámok

Vissza a Rovarász Híradó főoldalra