A nagyszemű bodobácsok egyes csoportjainak törzsfejlődése Új-Kaledónia életföldrajzának tükrében (Heteroptera: Lygaeoidea: Geocoridae)

Elhangzott a Magyar Rovartani Társaság 875. ülésén (2020. február 22.)


Rovarász Híradó 97 (2020. március)

MRT-hírek – A MRT üléseken elhangzott előadásokról leadott összefoglalók


A nagyszemű bodobácsok (Geocoridae) egy közepesen fajgazdag, ám morfológiáját tekintve annál változatosabb csoport. Kutatása néhány régiót tekintve elhanyagolt, rendszertana terén sok a bizonytalanság, ellentmondás. Ez különösen igaz az Ausztráliától keletre eső területek, mint például a sajátos élővilágú és kérdéses életföldrajzú Új-Kaledónia esetén. Ez a szigetvilág jelenleg önálló biogeográfiai régiót alkot és „biodiverzitási forrópontként” tartják számon egyedi állat- és növényvilága miatt.

Az Új-Kaledónia bodobácsfaunáját érintő kutatások többsége – így a Geocoridae család itt élő taxonjainak vizsgálata – a XX. század első évtizedeiben abbamaradt. A nagyszemű bodobácsokat illetően az egyes taxonok típusanyagainak elvesztése, tisztázatlan helyzete máig feloldásra váró problémákat eredményezett. Munkánk során ezen taxonok taxonómiai revíziója mellett törzsfejlődésük kérdéseit is elemeztük filogenetikai rekonstrukció segítségével.

A rekonstrukciók eredményeként kapott törzsfák elemzése alapján elmondható, hogy Új-Kaledónia a nagyszemű bodobácsok tekintetében is egyedülálló faunával rendelkezik, három endemikus genus 8 fajának ad otthont. Ez a fauna több lépcsőben alakult ki, azaz a ma itt élő fajok ősei különböző földtörténeti korokban települtek be és fejlődtek ebben az elzárt régióban. A szárnypolimorfizmus és röpképtelenség kialakulása, illetve a csoport fosszilis képviselőnek morfológiája arra enged következtetni, hogy a törzsfák alapi helyzetű taxonjai a szigetvilág faunájának legrégebbi elemei is lehetnek.

Kóbor Péter, Rédei Dávid és Kondorosy Előd, MTM Állattár

 


Előző cikk: Védett bogarak a Bársonyos kistájról

Következő cikk: Afrika és Ázsia határán – Omán

Vissza a Rovarász Híradó 97 tartalomjegyzékhez

Online böngészhető lapszámok

Vissza a Rovarász Híradó főoldalra