Szuperlatívuszok egy szuper könyvről – Vig Károly: A rovartani kutatások története Magya-rországon

Elhangzott a Magyar Rovartani Társaság 870. ülésén (2019. október 18.)


Rovarász Híradó 96 (2019. december)

MRT-hírek – A MRT üléseken elhangzott előadásokról leadott összefoglalók


Vig Károly könyve a magyarországi rovartan történetét mutatja be a kezdetektől (az 1637-ben kiadott Disputatio Physica de Insectis-től) 1910-ig, a Magyar Entomológiai Társaság megalakulásáig. Megjelenését igen alapos levéltári kutatómunka előzte meg; ennek eredménye rengeteg, először napvilágot látott idézet korabeli levelekből és kéziratokból. A könyv igen részletesen tárgyalja a kiválasztott témaköröket (vagyis olyan időszakokat és személyeket, amelyekről-akikről másutt nemigen találunk információt), ugyanakkor igen olvasmányos, helyenként izgalmas is. A 725 számozott oldalból álló, A4-nél is nagyobb méretű, gazdag ábraanyagot felvonultató könyv szerkesztése, kivitelezése látványos és elegáns.

Merkl Ottó, MTM Állattár, merkl.otto@nhmus.hu

 


Előző cikk: Köszöntő

Következő cikk: Epizódok az Állattani Osztály életéből a 80-as évektől napjainkig

Vissza a Rovarász Híradó 96 tartalomjegyzékhez

Online böngészhető lapszámok

Vissza a Rovarász Híradó főoldalra