Epizódok az Állattani Osztály életéből a 80-as évektől napjainkig

Elhangzott a Magyar Rovartani Társaság 870. ülésén (2019. október 18.)


Rovarász Híradó 96 (2019. december)

MRT-hírek – A MRT üléseken elhangzott előadásokról leadott összefoglalók


Az 1980-as évek újdonságot hoztak a hazai entomológában: a kísérletes rovartant. Jermy Tibor számos új tudományos irányvonalat indított el a Növényvédelmi Kutatóintézet (ma: ATK Növényvédelmi Intézet) Állattani Osztályán (fitofág rovar – tápnövény kapcsolat, steril hím módszer, mikrobiológiai növényvédelem, rovarhormonok, szexferomonok). Jermy Tibor szerzett polgárjogot az agroökoszisztéma kutatásoknak, amelyek Szelényi Gusztáv zoo-cönológiai, Sáringer Gyula és Nagy Barnabás ökológiai meglátásaira épültek. Világossá vált, hogy az agrokemizálás “hőskorát” a környezetbarát, szelektív módszereknek kell felváltaniuk. Megindult az integrált növényvédelem keretében az alma- és kukorica-ökoszisztémakutatás. Mindez a nemzetközi új tudományos trendekhez illeszkedett. Kedvezett ehhez, hogy megnyílt a lehetőség a nemzetközi kapcsolatok kialakítására. A hazai környezet pedig igényt tartott kutatásaink eredményeire. Jermy Tibor az új területek vezetését fiatal munkatársaira bízta. Az évtizedek során keletkezett eredmények és szabadalmak bizonyítják ennek sikerét. A kutatástól a gyakorlatig ívelő innovációs láncra példa a feromon kutatásokból sarjadó Csalomon® feromoncsapda-család. Időközben újabb kutatási területek honosodtak meg (molekuláris rovargenetika, fitofág rovar – predátor kapcsolat etológiája, városi- és útökológia, vektorológia, a klímaváltozás hatása a kártevő rovarokra, invázív kártevők, stb.). A legújabb eredményeink elérhetőek magyar nyelven is (NÖVÉNYVÉDELEM, Rovarász Híradó, intézeti és MTA honlap, stb.). Mi a siker titka? A kutatói kíváncsiság, elkötelezettség, és azok az értékek, amelyeket Jermy Tibor így fogalmazott meg ars poéticájában „…A valódi emberi értékek – a szeretet, a becsület, a szerénység, az önzetlenség, az áldozatvállalás, a munka szeretete, a jóra a szépre és a tudásra törekvés – láthatatlanok ugyan, de birtoklásuk lelki egyensúlyt, azaz boldogságot biztosít…. Ezt szeretném a fiatal kollegáknak és az utánuk következőknek üzenni.

Szőcs Gábor, NÖVI, szocs.gabor@agrar.mta.hu

 


Előző cikk: Szuperlatívuszok egy szuper könyvről – Vig Károly: A rovartani kutatások története Magyarországon

Következő cikk: Színek és illatok fogságában – rovarcsapdák fejlesztése

Vissza a Rovarász Híradó 96 tartalomjegyzékhez

Online böngészhető lapszámok

Vissza a Rovarász Híradó főoldalra