A balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) méretének tér- és időbeli változásai exuviumok vizsgálata alapján

Elhangzott a Magyar Rovartani Társaság 868. ülésén (2019. május 17.)


Rovarász Híradó 96 (2019. december)

MRT-hírek – A MRT üléseken elhangzott előadásokról leadott összefoglalók


A környezeti paraméterek időbeli és térbeli változásai jelentős hatással lehetnek a vízi makrogerinctelen fajok fejlődési ütemére, a lárvák növekedésére és végső testparamétereik alakulására, de a legtöbb faj esetében nem rendelkezünk megfelelő adatsorokkal erről.

A munka fő célkitűzése a Cordulegaster heros exuviumokról felvett testparaméterek értékeinek egyes populációk között fellelhető térbeli, illetve adott populáción belüli időbeli különbségeinek feltárása volt.

Mintáink a Mecsek hegység több pontjáról, több időpontból (Petőczi-árok: 2011-2018, Körtvélyesi-forrás: 2011-2012) és a Soproni-hegységből (Rák patak, 2017-2018) származtak, 654 exuvium testparaméterének értékeit mértük össze, az összehasonlításokat Mann-Whitney-U-teszttel és Kruskal-Vallis teszttel végeztük.

Egy vízfolyáson belül több évet összehasonlítva, több paraméterben és nagyobb mértékű szignifikáns eltérés mutatkozott egyes ivarokon belül, mint térben a különböző populációk között egy adott évben, térléptéktől függetlenül. Kis térléptékben a populációk azonos évben bújó egyedei nagyon hasonlóak voltak. Nagyobb térléptékben már több morfometriai paraméter esetén találtunk szignifikáns különbséget adott éven belül, és ezek rendre kisebbek voltak, mint az évek között tapasztalt elérések.

A testméretek alakulásában eszerint nagyobb szerepe lehet az évenként változó vízháztartásnak, meterológiai hatásoknak és a táplálékellátottságnak, mint az állandóbbnak mondható klimatikus tényezőknek, a szakaszjellegnek vagy a medermorfológiai tulajdonságoknak.

Varga Zsófia1, Pernecker Bálint1, Szita Renáta2, Ambrus Attila2, Móra Arnold1, Csabai Zoltán1

1PTE TTK Hidrobiológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
2FHNPI, 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
a.termeszet.hangjan@gmail.com
 

 


Előző cikk: A Cacopsylla pruni hazai előfordulása, gyűjtési módszere és fitoplazma fertőzöttsége

Következő cikk: Az intenzív tücsöktermelés technológiai kihívásai

Vissza a Rovarász Híradó 96 tartalomjegyzékhez

Online böngészhető lapszámok

Vissza a Rovarász Híradó főoldalra