Társaságunk múltjából. Adalék a Frivaldszky Imre Emlékplakett történetéhez

Vig Károly, Savaria Múzeum

Elhangzott a Magya Rovartani Társaság 863. ülésén, 2019. január 18.

A Rovarász Híradó 93. (2019 márciusi) számából

 

Balogh János 1959-ben terjesztette a Magyar Rovartani Társaság választmánya elé a Frivaldszky Imre Emlékérem három fokozata létrehozásának javaslatát. (A napjainkban plakettnek nevezett elismerést akkor még emlékéremnek hívták.) A javaslat összefüggött a társaság alapításának 50. évfordulójára tervezett ünnepséggel. A választmány elfogadta az indítványt és intézkedett az emlékérmek előállításáról. Az érmet Grantner Jenő szobrászművész készítette el, amelynek keményfémből készült eredetijét a Természettudományi Múzeumban helyezték el. Az eredetiről akkor tíz darab másolat készült. Az 1960. évi költségvetést a Frivaldszky Imre Emlékérem tervezése és előállítása jelentősen megterhelte.

A jubileumi megemlékezést 1961. március 16–20. között tartották, és ekkor adták át első ízben az emlékérem fokozatait. Az arany fokozatot Kadocsa Gyula, az ezüstöt Fodor Jenő, a bronzot pedig Endrődy-Younga Sebestyén vehette át.

A Frivaldszky Emlékplakett első kitüntetettjei 1961-ben: balra Kadocsa Gyula, középen Endrődy-Younga Sebestyén, jobbra Fodor Jenő

 

Egy frissen előkerült ajánlás rávilágít, hogy az alapítás után öt évvel a bronz fokozat odaítélése milyen nehézségekkel járt. A dokumentum a Magyar Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Tárában, Mihályi Ferenc hagyatékában található.

 

BIZALMAS!

A Magyar Rovartani Társaság 1967. november 17-én tartott választmányi ülésén bizottságot küldött ki a Frivaldszky-plakett bronz fokozata odaítélésével kapcsolatos támpontok kidolgozására. A bizottság 1968. október 17-i ülésén a több oldalról felmerült szempontok alapján a plakett odaítélésének legcélszerűbb és megítélése szerint legtárgyilagosabb formájának a pontrendszerbe foglalt érdemek mérlegelésével hozandó döntést tartotta javaslandónak. A bizottság a következő pontrendszert dolgozta ki és terjeszti ezennel az 1968. október 18-i választmányi ülésen megjelent tisztikar, ill. választmányi tagok elé azzal, hogy azt – miután a fenti választmányi ülésen felvetődött kiegészítő szempontokat is bedolgozta az értékelő pontrendszerbe – elfogadni, ill. jóváhagyni szíveskedjenek:

 

I. A Frivaldszky-plakett bronz fokozatára javasolt tagtárs irodalmi munkáságának megítélése:

1.

Megjelent népszerűsítő dolgozatok száma (dolgozatokként)

5 pont

2.

Megjelent tudományos dolgozatok száma (dolgozatokként)

a. Egyszerű, kisterjedelmű munka

10 pont

b. Revíziós munka

20 pont

c. Expedíciós anyag vagy hazánkon kívüli területekről származó anyagok feldolgozása

30 pont

d. Új taxonok leírását közzétevő munka

40 pont

e. Faunisztikai dolgozatok, ill. a Magyarország Állatvilága sorozatban megjelent füzetek összoldalszáma alapján 25 oldalanként

10 pont

3.

Egyetemi doktori fokozat

100 pont

4.

Kandidátusi fokozat

200 pont

 

II. Viszony a Magyar Rovartani Társasághoz:

1.

Tisztségviselés (tisztikar, választmány, számvizsgáló bizottság) a múltban vagy a jelenben

20 pont

2.

Jelenlét a Táraság rendes ülésein (2 évre visszamenően: ha az évi 10 ülésből legalább 5 ülésen jelen volt)

100 pont

3.

Előadás tartása a Társaság rendes ülésein (3 évre visszamenőleg) (előadásonként)

10 pont

4.

Hány éve tagja a Társaságnak (évenként)

5 pont

 

A bizottság javasolja továbbá, hogy a bronz fokozatra felterjesztett Tagtársnak a fokozat elnyeréséhez számba jöhető jelölésre legalább 1000 (minimum-határ) ponttal kelljen rendelkezni.

Budapest, 1968. október 26.

Dr. Gozmány László (titkár, a Bizottság tagja)

 

Bár a jelöltek munkásságának értékelése napjainkban sem problémamentes, feltehető, hogy az 1968-ban javasolt, meglehetősen szigorú pontrendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

 

Vissza az előadóülések programjához