Előadóülések programja

2020

XLII. Magyar Rovarászati Napok, 2020. február 21–22.

874. ülés

Vig Károly: A 2020. év rovara a tavaszi álganéjtúró? De miért pont ő? (videó, összefoglaló)

Merkl Ottó: Kincsek a Kopárokon (videó, összefoglaló)

Szőcs Gábor: Barangolások a feromonkutatás ösvényein (összefoglaló)

Samu Ferenc: Szorít a cipő? Meddig nőhet még az emberiség ökológiai lábnyoma a Földön? (összefoglaló)

875. ülés

Kutasi Csaba: Védett bogarak a Bársonyos kistájról (összefoglaló)

Kóbor Péter, Rédei Dávid és Kondorosy Előd: A nagyszemű bodobácsok egyes csoportjainak törzsfejlődése Új-Kaledónia életföldrajzának tükrében (Heteroptera: Lygaeoidea: Geocoridae) (összefoglaló)

Ábrahám Levente, Ilniczky Sándor, Körtési Gábor és Simonyi Sándor: Afrika és Ázsia határán – Oman (videó, összefoglaló)

873. ülés, 2020. január 17.

Tóth Balázs: Megjelent Magyarország nagylepkéinek határozója (videó, összefoglaló)

Málnás Kristóf és Lengyel Szabolcs: Sajátos finomszerkezetű cerkusz a tiszavirág hímjeinél, avagy speciális morfológiai adaptáció a speciális párzási viselkedésnek megfelelően (videó, összefoglaló)

Kóbor Péter és Orosz András: Új adatok a Közel-Kelet kabóca faunájához (videó, összefoglaló)

Haltrich Attila, Hark Uwe és Kovács Zsófia: Nyolc év után ismét a Szebeni-havasokban (videóösszefoglaló)

2019

872. ülés, 2019. december 13.

Málnás Kristóf: Makroszkopikus vízi gerinctelen felmérések a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén (videóösszefoglaló)

Vas Zoltán: Új fürkészdarázsfajok (Ichneumonidae) a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéből (videóösszefoglaló)

Merkl Ottó: Viszlát, havasi! – Búcsú a 2019. év rovarától (videóösszefoglaló)

Merkl Ottó: Bemutatkozik a 2020. év rovara (videóösszefoglaló)

871. ülés, 2019. november 15.

Kovács Tibor és Merkl Ottó: Megjelent a Soroksári Botanikus Kert bogárfaunájáról szóló kötet (videó, összefoglaló)

Sziráki György: Egy délkelet-ázsiai fajcsoport meglepő diverzitása Madagaszkáron (videó, összefoglaló)

Borbély Csaba: Aphidológiai gyorstalpaló – a levéltetvek életmódjának sajátosságai (videó, összefoglaló)

870. ülés, 2019. október 18. Jubileumi ülés: 140 éve folynak rovartani kutatások a Növényvédelmi Intézetben

Kontschán Jenő: Köszöntő (összefoglaló)

Vig Károly: A filoxérától a gázkromatográfig: rovartan intézményi keretek között

Merkl Ottó: Szuperlatívuszok egy szuper könyvről – Vig Károly: A rovartani kutatások története Magyarországon (összefoglaló)

Szőcs Gábor: Epizódok az Állattani Osztály életéből a 80-as évektől napjainkig (összefoglaló)

Kiss Balázs: Kutatási témák láncolata a pajzstetű-faunisztikától az emlősök szemében élősködő fonálféregig

Koczor Sándor és Tóth Miklós: Színek és illatok fogságában – rovarcsapdák fejlesztése (összefoglaló)

A Magyar Rovartani Társaság 869. és a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya 1052. közös előadóülése, Varga Zoltán köszöntése, 2019. szeptember 20.

Vig Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti Varga Zoltánt

Nagy Péter: A 80 éves Varga Zoltán professzor úr köszöntése a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya részéről

Gyulai Péter: Sok éves közös munka Varga Zoltánnal: új Noctuidae fajok és élőhelyeik Ázsiában (összefoglaló)

Nagy Antal, Rácz István András és Szanyi Szabolcs: A Beregi-sík egyenesszárnyú faunájának kutatása

Rácz István András: Tücsökmese másképp… (összefoglaló)

Tartally András: A hangyaboglárka lepkék hangyagazda használatának alakulása térben és időben

Ronkay László: Kalandozás lepkeszárnyon Eurázsiában

Varga Zoltán: Emlékképek

868. ülés, 2019. május 17.

Vig Károly: Kertész Aba és lepkegyűjteménye (videó)

Mergenthaler Emese, Bodnár Dominika, Fodor József, Ott Péter, Tibenszkyné Kiss Emese és Viczián Orsolya: A Cacopsylla pruni hazai előfordulása, gyűjtési módszerei és fitoplazma fertőzöttsége (videó, összefoglaló)

Varga Zsófia: A balkáni hegyiszitakötő méretének tér- és időbeli változásai exuviumok vizsgálata alapján (összefoglaló)

Antonovits Bence Dániel: Az intenzív tücsöktermelés technológiai kihívásai (videó, összefoglaló)

867. ülés, 2019. április 26.

Piszter Gábor, Kertész Krisztián, Bálint Zsolt és Biró László Péter: Lepkék pikkelyeiben előforduló biológiai eredetű fotonikus nanoszerkezetek vizsgálata és alkalmazása (összefoglaló)

Puskás Gellért: Behurcolt csótányok, fogólábúak, fülbemászók és egyenesszárnyúak Magyarországon (összefoglaló)

Haltrich Attila: Egy hét az ásványvizek hazájában: borszéki táborozás (összefoglaló)

866. ülés, 2019. március 22.

Horváth Dávid: Terráriumi rovartartás a 21. századi Magyarországon

Pometkó Norbert: Aki bújt, aki nem a bozótban – az imádkozósáskák álcája

Kiss Johanna: Szubszaharai bogarak a lakásban, avagy tapasztalatok a Dicronorhina derbyana (Coleoptera: Cetoniinae) bogárfaj tartásáról és tenyésztéséről (összefoglaló)

Benyó András: Botsáskák a terráriumban

Bakos Ádám: Megfigyelések a fogságban tartott hangyakolóniáknál (összefoglaló)

Paulovkin András: Terrarisztikai tagozat a Magyar Rovartani Társaságon belül

XLI. Magyar Rovarászati Napok, 2019. február 16–17.

864. ülés

Szőcs Gábor: „Akik“ a virágot szintén szeretik: lepkék, bogarak és egyéb rovarok (összefoglaló)

Merkl Ottó: Új bogárfajok Magyarországon – másfél évtized termése (összefoglaló)

865. ülés

Drimmer György: Modern ismeretterjesztés rovarokról (videó)

Borbély Csaba: Vízipók-Csodapók nyomában – kalandozás a hazai élővizek rovarvilágában (videó, összefoglaló)

863. ülés, 2019. január 18.

Vig Károly: A Frivaldszky Imre Emlékplakett múltjából (cikk a Rovarász Híradóban)

Murányi Dávid: Új levéltetű fajok a hazai faunában (összefoglaló)

Deutsch Ferenc és Kiss Balázs: Bármikor szembe jöhet… Érdekességek két könnyfogyasztó hazai muslicafajról (Phortica spp., Drosophilidae) (összefoglaló)

Ilniczky Sándor: Örményország, 2018 – képes útibeszámoló (összefoglaló)

 

2018

 

862. ülés, 2018. december 21.

Szél Győző: Búcsú az óriás-szitakötőtől

Merkl Ottó: Az év rovara 2019-ben: a havasi cincér (összefoglaló)

Koczor Sándor, Szőcs Gábor, Imrei Zoltán és Tóth Miklós: Beszámoló a Nemzetközi Kémiai Ökológiai Társaság (ISCE) 34. konferenciájáról, Budapestről (összefoglaló)

Nádai László: Utazások Kelet-Afrikában (összefoglaló)

861. ülés, 2018. november 16.

Kutasi Csaba: Bogarak vizsgálata Réde környékén

Vig Károly: Rovarászó Rotschildok Magyarországon

Mezőfi László: Beszámoló a 31. Európai Arachnológiai Kongresszusról (31. ECA; Vác, Magyarország, 2018. július 8-13)

Ilniczky Sándor és Benedek Balázs: Gyűjtőúton Tádzsikisztánban. Képes útibeszámoló

860. ülés – Varjas László (1937–2018) emlékére, 2018. október 19.

Fónagy Adrien: Varjas Lacira emlékezünk: ember, elhivatottság, mentor (videó)

Kiss István: Az SzBK Fejlődésgenetikai Csoportjának útja a Drosophila Univerzumba (videó)

Molnár László: A CAPA (Cardioacceleratory) peptidek azonosítása, szintézise, transzportja és fiziológiai jelentősége a rovarokban (videó)

Tholt Gergely: Közvetítés a felszín alól: hogyan befolyásolhatjuk egy vírus vektor kabócafaj táplálkozását? (videó)

Csizmadia Tamás: Egy rég elfeledett sejtbiológiai folyamat újrafelfedezése: a krinofágia mechanizmusa ecetmuslica lárvális nyálmirigyében (videó)

Nagy Nikolett: Az Inotocin neuropeptid szerepe a nagyfejű csajkóban (Lethrus apterus) (videó)

Vajna Flóra: Kis Apolló-lepkék nektárnövény-látogatása egy hosszú pártacsövű virágfajon (videó)

859. ülés, 2018. szeptember 21.

Szőcs Gábor és Ilniczky Sándor: Együtt a rovarokkal

Bozsik Gábor és Szőcs Gábor: A borókaszú életciklusa és tápnövénypreferenciája hazai díszfaiskolákban

Haltrich Attila: Táborozás a Nagy-Retyezát tövében

858. ülés – Papp Jenő (1933–2017) emlékére, 2018. május 18.

Vas Zoltán: Megemlékezés Dr. Papp Jenőről (videó)

Kutasi Csaba: „A Bakony természeti képe” kutatóprogram eredményei 1962–2018 (videó)

Szöllősi-Tóth Petra: Az ollósdarazsak (Dryinidae) kutatása a Hártyásszárnyúak gyűjteményében (videó)

Vétek Gábor: Neodryinus typhlocybae, az amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa) természetes ellensége Magyarországon (videó)

Vas Zoltán: A valódi fürkészdarazsak (Ichneumonidae) kutatása a Hártyásszárnyúak gyűjteményében

857. ülés, 2018. április 20.

Ronkay László: Szemelvények az európai bagolylepke-faunakutatás újkori történetéből

Györfy Borbála és Vásárhelyi Tamás: A Beporzók napja (március 10.) kezdeményezésről

Sárospataki Miklós: A megporzási krízis, illetve a háziméh és a vadon élő méhek szerepe a megporzásban

Orosz Szilvia: Milyen szerepet töltenek be a tripszek a pollinációban?

Soltész Zoltán: Beporzó legyek

Merkl Ottó: Elefántok a virágboltban – bogarak és a beporzás

Kovács-Hostyánszki Anikó: Beporzókról, beporzásról áttekintő szemmel – trendek, veszélyek, lehetőségek

856. ülés – Mészáros Zoltán (1936–2017) emlékére, 2018. március 23.

Balázs Ervin: Mészáros Zoltán a természet szerelmese (videó)

Szőcs Gábor: Találkozásaim Dr. Mészáros Zoltánnal (videó)

Haltrich Attila: Képek, emlékek az együtt töltött évekből (videó)

Orosz András: Emléktöredékek egy ember arcképéhez (videó)

XL. Magyar Rovarászati Napok, 2018. február 16–17.

854. ülés

Medvegy Mihály, Sághy Zsolt, Lukács István és Kiss Szilárd: Morpho lepkék ösvényén Dél-Amerikában. Második francia-guyanai rovarász expedíció (videó)

855. ülés

Hernádi Ildikó: Gumicsizmás természetvédelem – A BISEL módszer és az országos akcióprogram bemutatása (videó)

Koczor Sándor, Szentkirályi Ferenc és Tóth Miklós: Betekintés a zöldfátyolkák kémiai ökológiájába (videó)

Soltész Zoltán: Invazív csípőszúnyogok térhódítása Európában és Magyarországon (videó)

Mezőfi László: Rovarász szemmel Japánban

853. ülés, 2018. január 19.

Vas Zoltán: Darazsak Észak-Vietnamból: Merkl Ottó gyűjtései (videó)

Vig Károly: Szitakötők a világ kultúrtörténetében (videó)

Dombi Orsolya: A hatékony hernyótartás elvei és módszerei (videó)

 

2017

 

852. ülés, 2017. december 15.

Puskás Gellért és Károlyi Balázs: A Magyar Rovartani Társaság új honlapja (videó)

Pénzes Béla: Invazív kártevők a kertészeti kultúrákban régen és ma (videó)

Merkl Ottó: Szép volt, Lucanus! Búcsú a 2017. év rovarától

Szél Győző: Az év rovara 2018-ban: az óriás-szitakötő (Anax imperator)

851. ülés, 2017. november 17.

Vig Károly: Tisztelgés a 150 éve született Kertész Kálmán előtt (videó)

Murányi Dávid: A Capniidae álkérész (Plecoptera) család genusz szintű, és a japán Capniidae fauna faj szintű integratív revíziója (videó)

Gorzó István: “High-speed” makrófotózás (videó)

850. ülés, 2017. október 20.

Szél Győző: Rösel von Rosenhof (1705–1759) és „Szórakoztató rovartana” (videó)

Vig Károly: Az indonéz szigetvilág magyar kutatója, Doleschall Lajos (1827–1859) (videó)

Koczor Sándor: Beszámoló a Nemzetközi Kémiai Ökológiai Társaság (ISCE) 33. konferenciájáról (Japán, Kiotó) (videó)

849. ülés, 2017. szeptember 15.

Vas Zoltán: Szabadulószobák a Magyar Természettudományi Múzeumban

Ujvári Zsolt: Igazságügyi entomológia

Sáfrány József: Csavargások Ausztráliában Dr. Hangayval (dokumentumfilm) – vetítés és beszélgetés a rendezővel

848. ülés, 2017. május 19.

Paulovkin András: Az ágyi poloska (Cimex lectularius) 21. századi terjedésének okai és következményei

Kóbor Péter: A nagyszemű bodobácsok (Lygaeoidea: Geocoridae) rendszertana: problémák és megoldások

Sasvári Zoltán: A környezetpedagógia szerepe a rovarvilág védelmében – a Bogárháton projekt

Szabóky Csaba és Hegyessy Gábor: Lepkék a zempléni tájakon

847. ülés, 2017. április 21.

Borbély Csaba, Nagy Csaba, Haltrich Attila és Markó Viktor: Hazai almaültetvények levéltetűfajai és ökológiai kapcsolataik, különös tekintettel a behurcolt invazív Aphis spiraecola fajra

Orosz András és Ronkayné Tóth Mária: A 2014-15-ös Szilágy megyei kabócakutatás eredményei

Tóth Mónika: Árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) alkalmazása a paleolimnológiai kutatásokban

Sulyán Péter Gábor: Lehetőségek a faunisztikai adatgyűjtés, feldolgozás és felhasználás területén

846. ülés, 2017. március 17.

Csehó Gábor: Egy “bogaras” ember – megemlékezés Gaskó Béláról

Kutasi Csaba: Bogarak vizsgálata a Káli-medencében

Csönge Bálint, Papp Veronika és Vétek Gábor: A kanyargós szillevéldarázs (Aproceros leucopoda) hőösszegszámításon alapuló előrejelzése

MRT filmklub – Buzás Mihály és Szolnoki József 1997: Leptinotarsa, avagy a Zsebcselek Csoport privát nyomozati anyaga a krumplibogár titokzatos feltűnéséről Magyarországon

39. Magyar Rovarászati Napok, 2017. február 17-18.

844. ülés

Szőcs Gábor: Szexferomon-kóstolgató

Vig Károly: Szarvasbogárgyűjtés a képzőművészetben

Medvegy Mihály, Sághy Zsolt, Lukács István és Horváth Zsolt: Az óriáscincérek földjén

845. ülés

Szél Győző: A magyar állatnevek tegnap és ma, különös tekintettel a futóbogarakra

Soltész Zoltán és Papp László: Javaslat egyes hazai kétszárnyúcsaládok (Diptera) magyar neveire

Kutasi Csaba: Bogarak vizsgálata a Káli-medencében

Merkl Ottó: Bogarászat Észak-Vietnamban

843. ülés, 2017. január 20.

Szita Éva, M. Bora Kaydan és Isabella Vea: A csáp érzékszőrök evolúciója lemezes pajzstetveknél (Coccomorpha, Ortheziidae)

Kiss Balázs: A pettyesszárnyú muslica súlyos kártételei Magyarországon 2016-ban

Kóbor Péter: Poloskász élmények a londoni Természettudományi Múzeumban

Babics János és Tóth Balázs: (Lepkész) kalandok Dél-Koreában

 

2016

 

842. ülés, 2016. december 16.

Fónagy Adrien, Molnár Béla Péter és Markó Viktor: A XXV. Nemzetközi Rovartani Kongresszuson jártunk (USA, Orlando) (videó)

Tóth Balázs, Mecsnóber Melinda és Herényi Márton: Adatok a budai Béka-tó és a János-hegy lepkefaunájához (videó)

Puskás Gellért: Az év rovara margójára – új és kevésbé új eredmények a hazai tücskökről (videó)

Merkl Ottó: Az év rovara 2017-ben: a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) (videó)

841. ülés, 2016. november 18.

Vas Zoltán: Faunára és tudományra új darazsak Magyarországról (Hymenoptera)

Bérces Sándor, Merkl Ottó, Németh Tamás, Kovács Tibor és Tóth János Pál: Rovartani kutatások a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságon

Vig Károly: Amikäfer és kolorádóbogár

840. ülés, 2016. október 21.

Czuppon Bálint: A rovaremésztő növények rendszertana és evolúciója

Haltrich Attila és Höhn Mária: Kalotaszeg határában, a Vlegyásza-hegység lábánál táboroztunk (videó)

A Magyar Rovartani Társaság 839., a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya 1033. és a Magyar Természettudományi Múzeum közös előadóülése, Nagy Barnabás és Mészáros Zoltán köszöntése, 2016. szeptember 16. (videó a teljes előadóülésről)

Vig Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti Mészáros Zoltánt és Nagy Barnabást (videó)

Nagy Péter: Az ünnepeltek köszöntése a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya részéről (videó)

Korsós Zoltán: A Magyar Természettudományi Múzeum köszönti az ünnepelteket (videó)

Varga Zoltán: Emlékvázlatok hat évtized távlatából (videó)

Ábrahám Levente: Prof. Dr. Mészáros Zoltán 80 éves (videó)

Szentesi Árpád: A tudományos sokféleség dicsérete – pillanatképek Nagy Barnabás szakmai munkásságából (videó)

Szövényi Gergely és Puskás Gellért: Nagy Barnabás, az orthopterológus (videó)

Haltrich Attila: Mészáros Zoltán a Rovartani Tanszéken (videó)

838. ülés, 2016. május 20.

Vig Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti Orosz Andrást és Rozner Istvánt 80. születésnapjuk alkalmából

Tóth Mária, Orosz András és Ronkay László: Kabócák pácban. Faunisztika és elmélkedés a vácrátóti Nemzeti Botanikus kertben

Koczor Sándor: Csodálatos kabócák Magyarországról és a világ más tájairól

Kóbor Péter és Kondorosy Előd: Új Kaledónia bodobácsai

Vásárhelyi Tamás: A kéregpoloskák különleges világa

Erdeiné Dér Zsófia: Az ezerarcú kabócák

Sziráki György: Közös utakon

837. ülés, 2016. április 15.

Oláh Richárd: Diót károsító Diptera fajok elterjedése és életmódja Magyarországon

Orgován Edit, Imrei Zoltán, Larry Hanks, Lohonyai Zsófia, Jocelyn G. Millar, Vétek Gábor, Judy Mongold-Diers és Tóth Miklós: Cincér fajok kombinált feromoncsalis felvételezése kétféle csapdával

Schwéger Szabina, Melika George és Pénzes Zsolt: Kelet-palearktikumi inkvilin tölgy gubacsdarazsak (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) taxonómiája és filogenetikája

Takács Attila, Szabóky Csaba, Szövényi Gergely és Bérces Sándor: Megoldódott egy évszázados rejtély, a budai szakállasmoly (Glyphipterix loricatella) életmódja

Vig Károly: Rovarok vellumon

836. ülés, 2016. március 18.

Orosz Szilvia: A Scaphoideus titanus, a Rhagoletis completa és a Drosophila suzukii országos felderítési vizsgálatainak eredményei

Egri Ádám: Polarizációs bögölycsapdák bemutatása, valamint repülő rovarok távérzékelésének lehetőségei

Korányi Dávid: Poloskák Budapest juharfáin

Mezőfi László: A kaolin részecskefilm alkalmazása a meggy növényvédelmében

Vig Károly: Méhekről másképp

38. Magyar Rovarászati Napok, 2016. február 19–20.

közgyűlés

Haltrich Attila: Beszámoló a Királykői Rovarász-táborról (videó)

Dobos János: Bepillantás a Királykő-hegység lepkevilágába

Kutasi Csaba és Tallósi Béla: Bogarászás a Királykő lábánál

835. ülés

Papp László: Agromyzidae of Hungary, 1. kötet

Kocs Irén és Podlussány Attila: Ormányosalkatú bogarak Dobrudzsából

Tóth Balázs és Ronkay László: Tudományra új karcsúbaglyok a Magyar Természettudományi Múzeum Lepkegyűjteményében (Lepidoptera: Erebidae, Hypeninae)

Lenkei Tibor: Szőnyegre szállt szender. Korai anatóliai szőnyegek motívumkincsének átértékelése, rovartani vonatkozásokkal

Kutasi Csaba: Védett bogarak nyomában a Balaton-felvidéken

834. ülés, 2016. január 15.

Jósvai Júlia Katalin: Nőstény fogására is alkalmas szintetikus molycsalétkek

Puskás Gellért: A hangyásztücsök hímjéről

Vas Zoltán: Magyarország és a környező országok faunájára új darázsfajok (Hymenoptera: Ichneumonidae, Xiphydriidae, Diprionidae, Crabronidae)

Kiss Balázs: Beszámoló a 7. Európai Hemiptera Kongresszusról (Schloss Seggau (Ausztria, Stájerország), 2015. július 19–24)

Medvegy Mihály, Lukács István és Pintér Antal: Rovargyűjtés Nicaragua trópusi erdeiben

 

2015

 

833. ülés, 2015. december 18.

Szél Győző: A magyar zoológia kihívása, a Fauna Hungariae (1955-2000?)

Takács Attila és Szabóky Csaba: Faunára új fajok kertje

Halász Ferenc és H. Kolláth Mária: Beszámoló a Mécsbogár Fesztiválról – a 2015-ös év rovara, a Fény Nemzetközi Évében – A Fényhozó című mesekönyv rövid bemutatása

Puskás Gellért: Az év rovara 2016

Emlékülés Kaszab Zoltán születésének 100. évfordulójára – a Magyar Rovartani Társaság 832. és a Magyar Természettudományi Múzeum közös előadóülése, 2015. november 20.

Korsós Zoltán: Köszöntő, és Kaszab Zoltán fejszobrának leleplezése

Merkl Ottó: Száz éve született Kaszab Zoltán (1915–1986)

Merkl Ottó: Könyvbemutató – Merkl Ottó, Grabant Aranka & Soltész Zoltán: A Magyar Természettudományi Múzeum gyászbogártípusainak (Tenebrionidae) katalógusa

Matskási István: Személyes emlékek Kaszab Zoltánról

Peregovits László, Ronkay László és Varga Zoltán: Kaszab Zoltán nyomdokain Mongólia lepkefaunájának kutatásában

831. ülés, 2015. október 16.

Varjas László: Biolumineszcencia a rovarok körében – Miért, mivel és hogyan világít a szentjánosbogár?

Száz Dénes és Farkas Alexandra: Hogyan hat a fény intenzitása és polarizációja által vezérelt ökológiai csapda a kérészek természetes viselkedésére?

Merkl Ottó: Eleven lámpások vízben, földön, levegőben

Vig Károly: A szerelem fénye – szentjánosbogarak és a “Szép nők”

830. ülés, 2015. szeptember 18.

Vas Zoltán: Élő legendából valódi legenda – megemlékezés dr. Móczár Lászlóról (videó)

Markó Viktor: Jenser Gábor és a gyümölcsfák védelme (videó)

Nagy Péter: Jenser Gábor, a nematológus és mentor

Szénási Ágnes, Orosz Szilvia és Fetykó Kinga: A pillásszárnyúak bűvöletében – Emlékezzünk Dr. Jenser Gábor munkásságára (videó)

829. ülés, 2015. május 15.

Szél Győző és Rahmé Nikola: Az élő és élettelen természet színei

Horváth Gábor: A rovarok és a sarkított fény: navigáció, táplálékkeresés, vízdetekció és vizuális kommunikáció fénypolarizáció segítségével

Kriska György: A poláros fényszennyezés hatása vízirovarokra

828. ülés, 2015. április 17.

Mészáros Zoltán és Retezár Imre: Emlékezzünk Juhász Györgyre, az Újpesti Lepkemúzeum alapítójára és gazdájára

Kutasi Csaba: Bogárgyűjtés a Szilágyságban

Haltrich Attila: Táborozás a bukovinai hegyekben

827. ülés, 2015. március 20.

Vig Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti a 100 éves Pataki Ervint

Tóth Ferenc: Szó elszáll, a rajz megmarad: nemzedékeken átívelő oktatási anyag Pataki Ervin munkásságából – a SZIE Növényvédelmi Intézetének köszöntője

Haltrich Attila: Pataki Ervin rajzai

Halász Ferenc és H. Kolláth Mária: A mécsbogár fesztivál szervezésének állása

Mészáros Zoltán: Kuba a 70-es években

37. Magyar Rovarászati Napok, 2015. február 20–21.

közgyűlés

Ilniczky Sándor, Vámosi Péter és Horváth Róbert: Pápua, 2014

826. ülés

Lakatos K. Tímea: Egy gazdaváltó közösség: az akácmagdarázs és parazitoidjai

Kovács Tibor: Simontornya ízeltlábúi Pillich után 100 évvel

Merkl Ottó: Gyászbogarak a pokolból

Molnár Béla Péter: Veszélyes cukornádföldek KwaZulu-Natalban

825. ülés, 2015. január 16.

Sojnóczki Annamária: A városi dísznövényeken előforduló Pseudaulacaspis pentagona (Homoptera: Diaspididae) morfológiai és molekuláris összehasonlító vizsgálata (videó)

Mezőfi László: Vadász stratégiájú pókok növényvédelmi szerepe almaültetvényekben

Koczor Sándor: A molyhos mezeipoloska (Lygus rugulipennis) bioakusztikai vizsgálata (videó)

Kiss Balázs: Az inváziós gyümölcskártevő pettyesszárnyú muslica (Drosophila suzukii) robbanásszerű hazai terjedéséről (videó)

Merkl Ottó és Vig Károly: A nagy szentjánosbogár a 2015-ös év rovara (videó)

 

2014

 

824. ülés – Jermy Tibor (1917–2014) emlékére, 2014. december 19.

Nagy Barnabás: Lényeges apróságok Jermy Tiborról

Mészáros Zoltán: Tibor Bácsi, a magyar fénycsapda-hálózat szülőapja

Szentesi Árpád: „Az elméletek elenyésznek, a béka marad”: Jermy Tibor és a növényevő rovar-növény kapcsolat evolúciója

Jenser Gábor: A környezetkímélő növényvédelem alapja az agroökoszisztémák megismerése

Tóth Miklós: Tibor Bácsi, a hazai kémiai ökológia kutatások elindítója

Samu Ferenc: Jermy Tibor öröksége: viselkedésökológiai kutatások Julianna-majorban

Szőcs Gábor: Mit üzen nekünk Tibor Bácsi?

Vig Károly, Merkl Ottó és György Zoltán: Az év rovara 2015-ben

Vig Károly: „A festett légy”

A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Rovartani Társaság 823. és a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya 1020., Móczár László professzort 100. születésnapja alkalmából köszöntő közös előadóülése, 2014. november 28. (videó)

Korsós Zoltán: Köszöntő

Vig Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti a 100 éves Móczár Lászlót

Nagy Péter: Ünnepi köszöntés az Állattani Szakosztály nevében

Józan Zsolt: A lakott területek fullánkos faunája

Sárospataki Miklós: Vadméhek jelentősége és fenntarthatósága az agrártájban (videó)

Tanács Lajos: A Duna-Tisza közi homoki sztepprétek vadméh-közösségének hosszú távú változásai

Gallé László: Hangyapopulációk hosszútávú dinamizmusa homokpusztai gyepen (videó)

Vas Zoltán, Kovács-Hostyánszki Anikó, Sárospataki Miklós, Merkl Ottó, Vaskor Dóra, Bakos Réka, Mózes Edina, Puskás Gellért, Vásárhelyi Tamás és Móczár László: A 2014-es Év rovara kampány összefoglalása (videó)

822. ülés Herman Ottó halálának centenáriumán, 2014. október 17.

Vig Károly: Herman Ottó hatása a hazai tudományosság fejlődésére

Ilniczky Sándor, Petrányi Gergely és Retezár Imre: A Herman Ottó Biológiai Kör bemutatkozik

Puskás Gellért: Herman Ottó és az egyenesröpűek

Kovács Péter és Szinetár Csaba: Herman Ottó arachnológiai munkássága

Jenser Gábor: A filoxéra napjainkban Magyarországon

Vásárhelyi Tamás: A Herman Ottó Emlékév „káráról és hasznáról”

821. ülés, 2014. szeptember 19.

Korsós Zoltán: Xántus János és Tömösváry Ödön borneói százlábúja

Vas Zoltán: Sceliphron caementarium – új faj a hazai lopódarázs faunában (Hymenoptera: Sphecidae)

Piross Imre Sándor: A kék vércsék (Falco vespertinus) tolltetvei és terjedési stratégiáik

Mészáros Zoltán, Halász Ferenc és H. Kolláth Mária: “Fénybogár-fesztivál” – egy lépés a rovarok népszerűsítéséért 2015-ben, a “Fény Nemzetközi Évében”

820. ülés, 2014. május 16.

Kovács-Hostyánszki Anikó, Földesi Rita, Mózes Edina, Szirák Ádám és Báldi András: Vadméhközösségeket alakító környezeti tényezők erdélyi tradicionális művelésű szántókon és gyepeken

Sárospataki Miklós és Benke Szabolcs: Öt év tapasztalatai az agrárélőhelyeken kialakítható megporzóbarát parcellák diverzitásnövelő hatásaival kapcsolatban

Koczor Sándor: ISCE+APACE kémiai ökológiai konferencia Ausztráliában

819. ülés, 2014. április 18.

Varga Zoltán: A lepkék és a növényzet evolúciós kapcsolatai

Lengyel Gábor Dániel, Lazányi Eszter, Soltész Zoltán és Papp László: Kétszárnyúak szárnyerezet-terminológiájának kritikai áttekintése

Jósvai Júlia Katalin: Új-Zéland: egy zárt szigetvilág, invazív darazsakkal (Hymenoptera: Vespidae)

818. ülés – Balás Géza (1914–2014) emlékére, 2014. március 21.

Jenser Gábor: 100 évvel ezelőtt született sipeki Balás Géza (videó)

Pénzes Béla: A sipeki Balás Géza által alapított Rovartani Tanszék napjainkban (videó)

Haltrich Attila, Vétek Gábor, Varga Ákos, Papp Veronika és Pénzes Béla: Az Acletoxenus formosus (LOEW, 1864) (Diptera: Drosophilidae), a közönséges liszteske predátora (videó)

Fail József: Haplo-diploid ízeltlábúak szaporodása (videó)

Markó Viktor, Jenser Gábor, Kondorosy Előd, Keresztes Balázs és Balázs Klára: Almaültetvényekbe telepített virágzó lágyszárú növények hatása a lombkoronájában kialakuló ízeltlábú együttesekre (videó)

Szabó Árpád: Neoseiulus californicus megjelenése Magyarországon (videó)

Vétek Gábor: Az ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys) Magyarországon (videó)

Móczár László: A rovarok tárasas életének kialakulásáról. A Bölcsők c. dokumentumfilm bemutatása (videó)

36. Magyar Rovarászati Napok, 2014. február 28–március 1.

közgyűlés

Vig Károly: Rovarok az ókori Egyiptom hitvilágában és mindennapjaiban

817. ülés

Szita Éva: Könyvbemutató: Ferenc Kozár, Bora M. Kaydan, Zsuzsanna Konczné Benedicty, Éva Szita: Acanthococcidae and related families of the Palaearctic Region (videó)

Podlussány Attila és Kocs Irén: A Székely Nemzeti Múzeum ormányosalkatúak gyűjteménye (videó)

Patkó Ferenc: A viráglátogató bogarak (Coleoptera) és a beporzás

Babits Melinda Dorottya: Csoportos viselkedés verőköltő bodobácsnál (Pyrrhocoris apterus) (videó)

Szanyi Szabolcs: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Macroheterocera közössége (videó)

Kutasi Csaba és Katona Lajos: Fosszilis ízeltlábúak Puláról (videó)

Tóth Sándor: Amfibikus rovarmaradványok a Pulai-alginitbányából (videó)

Ábrahám Levente és Ilniczky Sándor: Kyrgyzstan 2013 (videó)

816. ülés, 2014. január 17.

Szőcs Gábor: Szexferomonok: mit remélhet, és mit nem a lepkész? (videó)

Fónagy Adrien: Nem kívánt környezeti hatások vizsgálata sóskalevél bogáron (Gastrophysa viridula): Egy esettanulmány

Vig Károly: Főszereplők a rovarok. Władysław Starewicz animációs filmjei a 20. század elejéről (videó)

 

2013

 

815. ülés, 2013. december 21.

Reiter Dániel: Miért szereti a dohánytripsz (Thrips tabaci) a káposztát? (videó)

Vétek Gábor, Papp Veronika és Haltrich Attila: A selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis) terjedése Magyarországon (videó)

Vas Zoltán, Kovács-Hostyánszki Anikó és Sárospataki Miklós: Az év rovara 2014 (videó1, videó2, videó3)

814. ülés – Kozár Ferenc (1943–2013) emlékére, 2013. november 15.

Kiss Balázs: A Tanu-hegyek csúcsaitól az autópályákig – emlékeim Dr. Kozár Ferencről (videó)

Szita Éva: Kozár Ferenc, az elhivatott pajzstetű kutató (videó)

Fetykó Kinga: A 62-es szoba, a béke szigete (videó)

Életképek. Zenés vetítés

Ilniczky Sándor és Petrányi Gergely: Iran, 2012

813. ülés, 2013. október 18.

Szél Győző: A szegélyes futrinka (Carabus marginalis) Magyarországon

Kutasi Csaba, Rahmé Nikola, Bérces Sándor és Sághy Zsolt: A szegélyes futrinka (Carabus marginalis) fotózása a Bakonyban

Retezár Imre: Rovarfotózás tudományos céllal

Vig Károly: Könyvek és rovarok szerelmese – emlékezés Emich Gusztávra

Összetett szemmel. Rahmé Nikola interaktív tárlatvezetése azonos című fotókiállításán.

812. ülés, 2013. szeptember 20.

Tanács Lajos: Dr. Papp Jenő köszöntése, entomológiai és múzeumi munkásságának méltatása 80. születésnapja alkalmából

Vas Zoltán: A hazai fürkészdarázs (Ichneumonidae) kutatás múltja és jelene

Tanács Lajos, Benedek Pál és Móczár László: A lucernát megporzó vadméh közösség vizsgálata

Szöllősi-Tóth Petra és György Zoltán: Ollósdarazsak

Haltrich Attila, Varga Ákos, Nagy Barnabás, Kutasi Csaba és Höhn Mária: Táborozás három hegység határán a Déli Kárpátokban

811. ülés, 2013. május 24.

Ilniczky Sándor és Szőcs Gabor: Megalakult a Magyar Rovartani Társaság Természetvédelmi Szempontból Védelemre Érdemes Területek Védettségének Indítványozására Javaslatot Tevő Bizottsága

Markó Viktor, Lázár Piroska, Szecsei Enikő, Debreczeni Réka és Szentkirályi Ferenc: Barátból ellenség. A harlekinkatica (Harmonia axyridis) elterjedésének hatása őshonos katicabogár fajokra

Merkl Ottó: Bogarak az Europeanán

Rédei Dávid: Miért Kína?

810. ülés, 2013. április 19.

György Zoltán: Magyar Rovartani Társaság a weben

Fetykó Kinga, Kozár Ferenc és Konczné Benedicty Zsuzsa: Pajzstetvek városi környezetben

Mészáros Zoltán: Két könyv

Molnár Ábel: Tájhasználati változások hatására átalakult egyenesszárnyú együttesek az Ohat-erdőben (1942-2012)

Vig Károly: Hóférgek és egyéb szörnyecskék

809. ülés, 2013. március 22.

Fejes-Tóth Alexandra, Sipos Kitti, Tóth Miklós és Pénzes Béla: Anomala fajok rajzásának megfigyelése illatcsapdákkal

Imrei Zoltán, Jocelyn Millar, Janik Gergely és Tóth Miklós: Az első hazai eredmények cincér fajok fajon belüli kémiai kommunikációjával kapcsolatban az eddigi tudásunk tükrében

Kerényi-Nagy Viktor: A Rovarásztáborok meglepetése – új vadrózsafajok felfedezése

35. Magyar Rovarászati Napok, 2013. február 22–23.

közgyűlés

Horváth Gábor: Rovarokról sarkított szemmel, avagy egy biofizikus búvárkodásai a rovarvilágban

808. ülés

Vig Károly: 150 éve született Jablonowski József, a magyar rovartan kimagasló alakja

Lazányi Eszter és Soltész Zoltán: Faunára új törpeszúnyogok (Diptera: Ceratopogonidae) madárfészkekből

Korsós Zoltán: Esaki Teiso (1899-1957) japán entomológus magyarországi vonatkozásai

Kárpáti Zsolt: Szerelem első szaglásra: ha már ráhangolódott a kukoricamoly hímje a feromonra, a komponensek aránya többé már nem lényeges

Jenser Gábor, Liliana Oromulu-Vasiliu, Kocs Irén és társaik: Rovargyűjtés a Háromszéki-havasokban, Kommandón

807. ülés, 2013. január 18.

Kontschán Jenő: Mahunka Sándor (1937-2012), az atkász, a zoológus, a mester és a kolléga

Hoffmann Viktória: Magyarországon előforduló Planococcus pajzstetű fajok morfológiai és molekuláris összehasonlító vizsgálata

Vig Károly és Szőcs Gábor: „Pawlas Gyula: a Saturnia pyri nőstény párzási szagának terjedéséről”

Murányi Dávid: Vidám napok a legsötétebb Európában