Székessy Vilmos (1907–1970)

Székessy Vilmos (1907. február 22., Schlosshof [Ausztria] – 1970. augusztus 24., Budapest): zoológus-fizikus, múzeumigazgató. – A bécsi Tudományegyetem Bölcsészeti Karán szerzett doktori oklevelet zoológia-fizika szaktárgyakból (1933). Az egyetemen Jan Versulys holland zoológus vezetése mellett összehasonlító anatómiai problémákkal foglalkozott, és ezzel párhuzamosan Karl Holdhaus osztrák zoológus irányításával állatföldrajzi és rendszertani tanulmányokat végzett a bécsi Naturhistorisches Museumban. Zoológiai fejlődését elősegítették fiatal korában tett tanulmány- és gyűjtőútjai: járt a Keleti-Alpokban (1932–1933), illetve a Földközi-tenger partján és Görögországban (1933). A biológiai tudományok kandidátusa (1952), majd doktora (1959).

Székessy Vilmos Csiki Ernő nyugdíjazása után került a Magyar Nemzeti Múzeumba (1933). Segédőr (1933–1945), az Állattár vezetője (1945–1960) majd a Természettudományi Múzeum főigazgatója (1960–1970).

Székessy Vilmos Kaszab Zoltánnal együtt elvégezte a Bogárgyűjtemény átrendezését. Az átrendezéskor a korábban önálló egységként kezelt gyűjteményeket szétszedték, és az anyagot rendszertani sorrendben egyesítették, egyidejűleg a példányokat jól záródó szabványos fiókokba helyezték át. A tíz éves munka eredményeként ma már minden család fajai ugyanazon a helyen találhatók.

A Múzeumban kezdetben bogárrendszertannal és állatföldrajzi kutatásokkal foglalkozott, miközben fő kutatási területét a Silphidae és a Staphylinidae bogárcsaládok képezték. Az 1940-es évek végétől érdeklődése a legyezőszárnyúak (Strepsiptera) felé fordult. Elsőként tárta fel a Tihanyi-félsziget bogárfaunáját, melynek eredményeiről két közleményben számolt be (1936 és 1943). Kaszab Zoltánnal részt vett a bátorligeti láp tanulmányozásában és kutatásában (1948–1950) valamint az eredmények publikálásában (1953). A Magyarország Állatvilága c. sorozatban három füzetet írt (Homokfutrinkák, 1958; Holyvaalkatúak I, 1961; Holyvák I, 1963). Székessy Vilmos 1934 és 1969 között összesen 92 munkát közölt német és magyar nyelven.

Szerkesztette a Természettudományi Múzeum évkönyvét (1944–1948) és az Állattani Közleményeket (1954–1957); tagja volt az Acta Zoologica Hungarica szerkesztőbizottságának. Az ő szerkesztésében jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott “Bátorliget élővilága” c. könyv (1953), valamint tíz éven át a Magyarország Állatvilága c. sorozat is (1955–1965).

Székessy Vilmos éveken át volt a Magyar Tudományos Akadémia Zoológiai Bizottságának titkára, a Magyar Rovartani Társaság választmányi tagja (1938–1946), alelnöke (1946–1953) és elnöke (1953–1958), a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának elnöke, majd intézőbizottsági tagja. –Tudományos, ismeretterjesztő és múzeumi munkájáért több kitüntetésben részesült, megkapta “A szocialista kulturáért” kitüntető jelvényt (1953), “A szocialista munkáért” érdemérmet (1955) valamint a “Munka érdemrend arany fokozata” kormánykitüntetést (1967 és 1970).

 

Főbb művei

Székessy V. 1936: Adatok a Tihanyi-félsziget xerotherm bogárfaunájának ismeretéhez. – Állattani Közlemények 33: 149–156.

Székessy V. 1943: Die Koleopteren-Fauna der Halbinsel Tihany. – A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái 15: 358–399.

Székessy V. 1951: A rovarok gyűjtése és preparálása. – In: Dudich Endre (szerk.): A rovargyűjtés technikája. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, pp. 19–83.

Székessy V. (szerk.) 1953: Bátorliget élővilága. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 486 pp.

Székessy, V. 1958: Homokfutrinkák – Cicindelidae. – In: Fauna Hungariae (Magyarország Állatvilága), 6, 2. Akadémiai Kiadó, Budapest, 25 pp.

Székessy V. 1959: Die Strepsipteren-Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest. – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 51: 301–337.

Székessy V. 1961: Holyvaalkatúak I. – Staphylinoidea I. – In: Fauna Hungariae (Magyarország Állatvilága), 7, 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, 41 pp.

Székessy V. 1963: Holyvák I. – Staphylinidae I. – In: Fauna Hungariae (Magyarország Állatvilága), 7, 5. Akadémiai Kiadó, Budapest, 117 pp.

 

Irodalom

[Kaszab Z.] 1971: Megemlékezés dr. Székessy Vilmosról (1907–1970). – Folia entomologica hungarica (S. N.), 26: 1–23.

 

Forrás

Bodó S. & Viga Gy. (szerk.) 2002: Magyar múzeumi arcképcsarnok. – Pulszky Társaság – Tarsoly Kiadó, Budapest, 984 pp.