Kuthy Dezső (1844–1917)

Kuthy Dezső (1844. június 7., Szarvas – 1917. szeptember 10., Budapest): jogász, zoológus, entomológus, múzeumi igazgatóőr. Budapesten jogi tanulmányokat folytatott, de súlyos tüdőbaja miatt felhagyott a jogi pályával, és a szabad természetben űzhető foglalatosság után nézett. Bogarak gyűjtésébe fogott, ami előbb szórakoztató időtöltése, később hivatása lett. A Magyar Nemzeti Múzeum Bogárgyűjteményében Frivaldszky János mellett segédőr (1894–1897), majd nyugdíjba vonulásáig az egyenesszárnyúak (Orthoptera) gyűjteményét gondozta (1897–1914). Utolsó éveiben a szakmától visszavonultan élt.

Elsősorban Budapesten és tágabb környékén, például Pécelen és Isaszegen gyűjtött bogarakat, de sok anyaga származik az Alföldről, főként Békés és Csongrád vármegyéből, valamint az Arad vármegyei hegyvidékről és a Szerémségből is. Már 1897-től gyűjtött a Magyar Nemzeti Múzeum részére. Gazdag gyűjteményéből futotta a külföldi cserékre, sőt iskolai és rendszertani gyűjtemények összeállítására is, amelyekkel kiállításokon is részt vett. Az 1885. évi Országos Kiállításon nagy éremmel, a tanáregyesületi jubileumi kiállításon díszoklevéllel tüntették ki (1891).

Nem tömeganyag megszerzésére törekedett, hanem speciális gyűjtőmódszereivel ritkaságokra vadászott. Több, a tudományra nézve új faj felfedezése mellett igen sok fajt ő gyűjtött először a Kárpát-medencében. 1894-ben magángyűjteményének zöme vásárlás révén Kolozsvárra, az Erdélyi Nemzeti Múzeum tulajdonába került, míg a budapesti Állattárnak mintegy 4000 bogárpéldány jutott. Múzeumi szolgálatának nagyobb részében (1897–1914) megalapozta a korábban elhanyagolt Orthoptera-gyűjteményt, gondos preparálásával kivívta a külföldi múzeumok elismerését is. Feldolgozta többek között a Lendl Adolf kis-ázsiai, valamint Bíró Lajos krétai és új-guineai gyűjtéseiből származó egyenesszárnyú anyagait is. Megírta a Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae) sorozatban a Kárpát-medence bogárfaunájának faunisztikai alapvetését (1897). A 214 oldalas könyv összesen 72 bogárcsaládot, 1222 genuszt és 6043 fajt tárgyal, ez a fajszám mintegy 60%-a a ma ismert Kárpát-medencei fajoknak. Művének gerincét a fajok rendszertani sorrendben való felsorolása adja. Egyéb, kisebb terjedelmű közleményeiben új bogár- és egyenesszárnyúfajokat írt le és faunisztikai adatokat adott közre. 70 éves korában múzeum-igazgatói őr címet kapott (1914).

 

Főbb művei

Kuthy D. 1883: Az isaszeghi Korona-erdő jellemző Coleopterái. – Rovarászati Lapok 1: 78–82.

Kuthy D. 1884: A magyarországi szipoly-fajok. – Rovartani Lapok 1: 205–209.

Kuthy D. 1897: Ordo Coleoptera (Arthropoda, Insecta). – In: A Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae). III. Arthropoda. (Insecta. Coleoptera.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 213 pp.

Kuthy D. 1910: Orthoptera nonnula nova in Nova Guinea a Lud. Biró collecta. – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 8: 213­–216.

Kuthy D. 1917: Catalogus coleopterorum in civitate Magyarkanizsa regionebusque proximis existentium. – Magyarkanizsa.

 

Irodalom

Csiki E. 1918: Kuthy Dezső. – Rovartani Lapok 25: 137–140. [Pdf]