Diener Hugó (1865–1934)

Diener Hugó (1865–1934) életéről, foglalkozásáról semmit sem tudunk, az ismert rovartani munkákban és megemlékezésekben neve úgyszólván egyáltalán nem szerepel. A Magyar Rovartani Társaságnak 1911-től tagja. Egy Horváth Géza hagyatékában talált, 1911-ben készült kis méretű fotón Diener Hugó, valamint Bokor Imre és Bokor Elemér látható Esztergomban a Szent Anna utcában.

Diener Hugó mintaszerűen preparált és cédulázott bogáranyagának zöme halála után egy évvel, 1935-ben került a Természettudományi Múzeumba. (Diener korábban, 1912-ben egy kisebb, Ceylonból származó bogáranyagot ajándékozott a múzeumnak.) A mintegy 23 ezer példányból álló gyűjtemény Budapestről és tágabb környékéről származik. Igen sok apró termetű és ritka faj található benne, melyek közül több olyan is akad, melyet mások egyáltalán nem gyűjtöttek.

2007-ben előkerült Diener Hugó német nyelven írt, kézírásos gyűjtőnaplója, amelyben elsősorban az általa négy évtizeden át Budapesten és környékén fogott bogarakat sorolja fel. A „Beitrag zur Käferfauna von Budapest und Umgebung. Verzeichnis der von mir innerhalb vier Decenien (1892-1932) bei Budapest gesammelten Käferarten” című 483 oldalas munka 3931 faj és 712 változat nevét adja meg hosszabb-rövidebb megjegyzésekkel kiegészítve. Diener Hugó tiszteletére a következő bogártaxonokat nevezték el: Duvalius dieneri Csiki, 1910; Lymnastis dieneri Székessy, 1938; Carabus rothi dieneri Merkl, 1900; Dienerella Reitter, 1911.

 

Irodalom

Horn W., Kahle I., Friese G. & Gaedike R. 1990: Collectiones entomologicae. Ein Kompendium über den verleib entomologischer Sammlungen der Welt bis 1960. Teil I: A bis K. – Akademie der Landwirtschaftwissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 220 pp.