Tegzesek (Trichoptera)

Fajszám a Földön: 14500

Fajszám Magyarországon: 220

Méret: testhosszuk 1,5–40 mm; szárnyfesztávolságuk 3–70 mm.

Karcsú testű, egyszerű színezetű, hosszú, vékony csápú és lábú rovarok. Két pár hártyás szárnyuk finoman szőrös, nyugalmi állapotban háztetőszerűen tartják őket a testük felett; a hátulsó szárnyukat ilyenkor legyezőszerűen összehajtogatják. Mivel imágóként nem táplálkoznak (legfeljebb folyadékot vesznek magukhoz), szájszerveik csökevényesek. Lábfejízeik száma 5. A rövid életű imágók szinte kizárólag sötétedés után repülnek.

Lárváik – kevés kivétellel – vízben élnek. Leginkább szerves törmelékkel táplálkoznak, de moszatevő és ragadozó fajaik is vannak. Egy részük szabadon mászkál az aljzaton, más részük az ajakmirigyeinek váladékából fogóhálót készít. Legnagyobb részük – főleg a gyors folyású vizekben élők – azonban lakócsövet (tegezt) sző, melybe apró szerves vagy szervetlen törmelékszemcséket  épít be. Sok faj a tegezt magával cipeli, mások az aljzathoz rögzítik. A tegez a lárva potrohát védi, de veszély esetén az egész állat eltűnhet benne. Bábjuk szabad báb.

Anabolia furcata (forrás: BioLib)

 

Anabolia furcata lárvája (forrás: Life in Freshwater)