Szitakötők (Odonata)

Fajszám a Földön: 5700

Fajszám Magyarországon: 65

Méret: testhosszuk 15–135 mm; szárnyfesztávolságuk 17–190 mm.

Megnyúlt, karcsú testű rovarok. Két pár szárnyuk hártyás, dúsan erezett, egymástól függetlenül mozgatható. Szárnyaikat nyugalomban vízszintesen szétterpesztve vagy a hátuk felett összezárva tartják. Szájszerveik rágó típusúak. Csápjuk apró, serteszerű. Összetett szemük hatalmas, a fej oldalát teljesen beboríthatja. Torszelvényeik a hossztengelyükhöz képest ferdén állnak. Lábaik egyszerűek, kapaszkodásra és a zsákmány megragadására valók.

Mind a lárvák, mind az imágók ragadozók. Lárváik vízben élnek, zsákmányukat kiölthető fogóálarcukkal kapják el. Az utolsó stádiumú lárva elhagyja a vizet, felkapaszkodik egy növényre, és ott alakul át kifejlett szitakötővé.

Kisasszony szitakötő (Calopteryx splendens) (forrás: Rahmé Nikola, Flickr)

 

Gyakori acsa (Aeshna affinis) (forrás: British Dragonflies)