Kérészek (Ephemeroptera)

Fajszám a Földön: 3000

Fajszám Magyarországon: 98

Méret: testhosszuk 3–40 mm; szárnyfesztávolságuk 3–80 mm.

Karcsú, törékeny testalkatú, gyengén repülő rovarok. Két pár hártyás szárnyuk dúsan erezett, nyugalmi állapotban függőlegesen a test felett áll; a hátulsó szárnypár néha hiányzik. A kifejlett kérészek nem táplálkoznak, ezért szájszerveik csökevényesek. Csápjuk rövid. Összetett szemük fejlett, néha kettéosztott. Potrohuk 2 hosszú, fonálszerű fartoldalékban végződik, gyakran szintén hosszú végfonaluk is van.

Lárváik vízben élnek, az iszapban ásnak, úsznak vagy köveken kapaszkodnak. Élő vagy elhalt növényi részekkel táplálkoznak, de ragadozó fajok is vannak. A vizet elhagyó lárva először szubimágóvá vedlik, mely szárnyas, de még nem ivarérett; újabb vedléssel válik ivaréretté. A kérészek az egyedüli rovarok, amelyek röpképes állapotban is vedlenek. Az imágók nagyon rövid életűek, imágó korukban egyetlen tevékenységük a szaporodás.

Dán kérész (Ephemera danica) (forrás: Matt Cole Macro Photography)

 

Tiszavirág (Palingenia longicauda) (forrás: Walter Pfliegler, Flickr)