Mohaszipókások (Coleorrhyncha)

Fajszám a Földön: kb. 25

Magyarországon nem élnek

Méret: testhosszuk 2–4 mm

Poloskákra – mégpedig csipkéspoloskákra – emlékeztető apró rovarok. Fejük nagyon széles, félgömbszerű összetett szemük oldalt álló; a szemek között a homlokon hártyás felület található. Szúró-szívó szájszervük (szipókájuk) rövid, hátrafelé irányul. Előtoruk kiszélesedett. Két elülső szárnyuk a hátukon egymásra fekszik; mindig a bal oldali van felül. Egyetlen dél-amerikai faj kivételével a hátulsó szárnyuk visszafejlődött, ezért röpképtelenek. Lábfejük kétízű.

Kizárólag a hajdani Gondwana őskontinens mai darabjain, így Dél-Amerika déli részén (Patagóniában), Ausztrália keleti részén, Új-Zélandon és Új-Kaledónián honosak. Ritkán kerülnek szem elé. Lombos- és májmohákon élnek, általában a délibükkfajok (Nothofagus) erdeiben.

Oiophysa ablusa (forrás: Marie-Claude albumarchívuma)

 

Xenophyes rhachilophus (forrás: Wikimedia Commons)