Bogarak (Coleoptera)

Fajszám a Földön: 400 ezer (a legnagyobb a rovarok körében)

Fajszám Magyarországon: 6400

Méret: testhosszuk 0,3–160 mm.

Elülső szárnyuk kemény szárnyfedővé alakult, mely betakarja a középtort, az utótort és a potrohot. Hátulsó szárnyuk hártyás; ha a bogár nem repül, a hátulsó szárnyait behajtogatja a szárnyfedők alá. Előtoruk felülről nézve szabadon áll, a középtorból csak egy háromszög alakú rész, a pajzsocska látszik a két szárnyfedő töve között, az utótor felülről nézve nem látszik. Szájszervük rágó típusú. Csápízeik száma legfeljebb 11, lábfejízeik száma legfeljebb 5. Lábaik, csápjaik szerkezete és testalkatuk nagyon sokféle lehet. Lárváik lehetnek lábasok és lábatlanok, gyorsak vagy szinte mozdulatlanok. Bábjuk szabad báb, ritkán múmiabáb.

Életmódjuk nagyon változatos. Legnagyobb részük növényevő, de sok közöttük a ragadozó, a gombafogyasztó és a hulladékfogyasztó is. Többségük szárazföldi, de sok faj él az édesvizekben is. Az elhalt faanyagot és a gerincesek trágyáját lebontó rovarok túlnyomó többsége is bogár. Gazdasági jelentőségük nagy: a termesztett növényeket, a raktározott élelmiszereket, a beépített faanyagot számos bogárfaj károsítja, sok faj viszont más kártevők ragadozója.

 

 

Az európai (és köztük a magyarországi) bogarak határozója (német nyelven) itt található:
Die Käfer Mitteleuropas
.

 

Bogarak a világból (forrás: Missoula Insectarium)

 

Orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis) (forrás: Rahmé Nikola, Flickr)

 

Aranyos bábrabló (Calosoma sycophanta) (forrás: Rahmé Nikola, Flickr)

 

Havasi cincér (Rosalia alpina) (forrás: Rahmé Nikola, Flickr)

 

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) (forrás: Rahmé Nikola, Flickr)
Ez a faj volt 2017-ben az Év rovara