Ugróősrovarok (Archaeognatha)

Fajszám a Földön: 350

Fajszám Magyarországon: 4

Méret: testhosszuk 9–23 mm

Megnyúlt, oldalirányban kissé lapított, oldalnézetben kissé púpos hátú, hosszú csápú rovarok. Testüket finom, ledörzsölhető pikkelyek borítják. Fejük keskeny, szájszerveik rágó típusúak. Hátulsó (és néha középső) csípőjükön rövid nyúlvány (stílus) látható, potrohuk első 9 haslemezén potrohlábak csökevényei vannak, amelyek tövében 2–4 pár apró hólyag található, ezekkel a környezetükből vizet vesznek fel. Potrohuk 2 rövidebb fartoldalékban és egy sokkal hosszabb végfonálban végződik, ezek segítségével ugrani tudnak.

Lárváik sokszor vedlenek, és a kifejlett állatok is folytatják a vedlést. Rovarokhoz képest meglepően hosszú ideig élnek. Árnyas, párás helyeken (erdőkben, vízpartokon) élnek, moszatokkal, zuzmókkal és növényi törmelékkel táplálkoznak.

Ugróősrovar (Machilis germanica) (forrás: A Kárpátmedence állatvilága fórum)

 

Trigoniophthalmus alternatus (forrás: Wikimedia Commons)