A rovarvilág áttekintése

Szárnyatlan rovarok (Apterygota)

Elsődlegesen szárnyatlan rovarok, vagyis szárnykezdeményeik sincsenek, és őseik is szárnyatlanok voltak. Egyedfejlődésük közvetlen fejlődés: a lárva és az imágó között nincs jelentős külső eltérés, a lárvák csak kisebbek és fejletlenek az ivarszerveik. Ivarérett korukban is többször vedlenek.

Ugróősrovarok (Archaeognatha)

Pikkelykék (Zygentoma)

 

Szárnyas rovarok (Pterygota)

Közép- és utótorukon szárnyuk alakult ki, bár ezt sok fajuk másodlagosan elveszítheti. Egyedfejlődésük közvetett: lárváik vagy fokozatosan válnak az imágókhoz hasonlóvá, vagy egyáltalán nem hasonlítanak rájuk. Ivarérett korukban nem vedlenek.

 

Exopterygota öregrend

Egyedfejlődésükre a tojás-lárva-nimfa-imágó stádiumainak sora jellemző. A nimfákon a kialakuló szárnykezdemények kívülről láthatók.

Ha a lárvák szárazföldön élnek, a lárvák nagyjából hasonlóak az imágókhoz, de testarányaik mások, és fokozatosan válnak hasonlóvá az imágókhoz; ekkor az egyedfejlődés neve kifejlés (paurometabolia).

Ha a lárvák vízben élnek, és életmódjuk jelentősen eltér a szárazföldi imágókétól, akkor a lárváknak csak rájuk jellemző szerveik is vannak (pl. kopoltyúk, fogóálarc); ekkor az egyedfejlődés neve átváltozás (hemimetabolia).

Kérészek (Ephemeroptera)

Szitakötők (Odonata)

 

Polyneoptera

Álkérészek (Plecoptera)

Fülbemászók (Dermaptera)

Szövőlábúak (Embioptera)

Pillásszárnyú tetvek (Zoraptera)

Egyenesszárnyúak (Orthoptera)

Botsáskák (Phasmida)

Gleccsersáskák (Grylloblattodea)

Kövisáskák (Mantophasmatodea)

Csótányok (Blattodea)

Termeszek (Isoptera)

Fogólábúak (Mantodea)

 

Paraneoptera

Fürgetetvek (Psocoptera)

Tetvek (Phthiraptera)

Tripszek (Thysanoptera)

Poloskák (Heteroptera)

Kabócák (Auchenorrhyncha)

Növénytetvek (Sternorrhyncha)

Mohaszipókások (Coleorrhyncha)

 

Endopterygota öregrend

Egyedfejlődésükre a tojás-lárva-báb-imágó stádiumainak sora jellemző. A lárvákon a szárnykezdemények kívülről nem láthatók. A szinte mozdulatlan bábstádiumban a lárva szervei majdnem teljesen lebomlanak, és újonnan alakulnak ki az imágó szervei. A báb lehet szabad báb, ilyenkor a leendő imágói egyes szervei szabadon elállnak a testtől; lehet múmiabáb, amikor az imágó szervei a testhez tapadnak, és inkább csak a körvonaluk látszik a báb külsején; és lehet tonnabáb, amikor a báb az utolsó lárvastádium kültakarójából alakult tokban rejtőzik.

A lárvák testfelépítése és többnyire életmódja is nagyon eltér az imágókétól. Az ilyen egyedfejlődés neve teljes átalakulás (holometabolia).

Hártyásszárnyúak (Hymenoptera)

Bogarak (Coleoptera)

Legyezőszárnyúak (Strepsiptera)

Tevenyakúak (Raphidioptera)

Vízi recésszárnyúak (Megaloptera)

Igazi recésszárnyúak (Neuroptera)

Csőrösrovarok (Mecoptera)

Bolhák (Siphonaptera)

Kétszárnyúak (Diptera)

Tegzesek (Trichoptera)

Lepkék (Lepidoptera)